Tien procent van Groningers gelooft niet in klimaatverandering

nieuws

Tien procent van de inwoners van de gemeente Groningen gelooft niet in klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek van OIS Groningen,de onderzoeksafdeling van de gemeente Groningen.

Vijfenzeventig procent van de Stadjers geeft daarentegen aan zelf maatregelen te hebben getroffen om effecten van klimaatverandering te voorkomen of te verminderen.

Rond de 3.500 inwoners hebben de enquête ingevuld. Oudere inwoners lijken sceptischer tegenover klimaatverandering te staan dan jongere inwoners. De meeste inwoners zeggen echter de effecten van klimaatverandering zelf op te merken in hun buurt.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de meeste inwoners vinden dat de Rijksoverheid en de gemeente hoofdzakelijk of volledig verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en verminderen van de effecten van klimaatverandering. Ze dichten een kleinere rol toe aan zichzelf of buurtgenoten. Uit verdere reacties blijkt dat respondenten vinden dat ook bedrijven en de industrie hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Uit de cijfers blijkt dat met name huiseigenaren de maatregel(en) hebben genomen. Iets minder dan de helft van de respondenten heeft de tuin vergroend, heeft het huis geïsoleerd en/of heeft zonwering geïnstalleerd. Ongeveer één op de vijf respondenten heeft een geveltuin of regenton. Slechts een aantal respondenten heeft een vijver of groen dak.