Begraven onder bloemrijk grasland op wierde van Wierum

nieuws

Onder de rook van Groningen realiseert Het Groninger Landschap een kleinschalige natuurlijke begraafplaats op de wierde van Wierum.

Daar werd in de 13de eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. De oudste grafsteen dateert uit 1679. Ook na afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig.

Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ontwikkelt Het Groninger Landschap nu de wierdebegraafplaats. Deze wordt ruim een hectare groot en telt 250 graven waarvan al een kleine honderd zijn gereserveerd.

De wierdebegraafplaats zal als bloemrijk grasland worden beheerd. Er komen geen grafstenen. Er kan worden gekozen voor geen grafmarkering of voor een liggende kloostermop in het maaiveld.

Een natuurgraf kost € 4.500 aan eeuwigdurend grafrecht. Als er daadwerkelijk een begrafenis plaatsvindt komt daar € 1.500 bij voor het begraafrecht. Plus de kosten van de begrafenis zelf. De opbrengsten van de begraafplaats zal Het Groninger Landschap gebruiken voor beheer en onderhoud van haar natuurgebieden en monumenten.

Naar verwachting zal eind oktober de inrichting en aanleg zijn voltooid.

Deel dit artikel: