Combinatie Herepoort begint met voorbereiding inschuiven Helperzoomtunnel

nieuws
Foto: Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is weer aan het werk op het bouwterrein ter hoogte van het Helperpad en het Helperpark, als voorbereiding op het inschuiven van de Helperzoomtunnel.
Eind juli gaat de aannemerscombinatie de tunnel op zijn plek onder het spoor plaatsen.

In de afgelopen weken is het bouwterrein opgeruimd en opnieuw ingericht. Vervolgens is er rond de damwanden grond weggehaald, omdat er voor het inschuiven van de tunnel meer ruimte nodig is voor de bredere schuifbanen. “Uit het aanvullende grondonderzoek concludeerden we dat we deze schuifbanen minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven”, vertelt omgevingsmanager Bert Kramer eerder.

Ook is er aan beide kanten van de tunnelbak nieuwe grond aangebracht. Dit is nodig omdat de oude zandlaag van een meter vermengd was geraakt met klei en andere grondsoorten door de uitgevoerde grondonderzoeken. Het daadwerkelijk inschuiven van de tunnel zal plaatsvinden tussen 31 juli en 8 augustus aanstaande. In deze periode zullen er geen treinen rijden tussen Groningen, Assen en de Duitse grens.

Tijdens het hemelvaartweekend van vorig jaarzou de Helperzoomtunnel op zijn plek worden geschoven. Dit kon op het laatste moment niet doorgaan, omdat uit een proef bleek dat de grond zich anders gedroeg dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen de verwachting was. Hierdoor liep het Ring Zuid-project ernstige vertraging op. De vernieuwde zuidelijke ringweg is niet eerder klaar dan in 2023.

Deel dit artikel: