GroenLinks wil grasvelden plasticvrij voor ze gemaaid worden

nieuws

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over het kapot maaien van plastic afval door grasmaaiers van de gemeente.

Volgens de fractie heeft het meerdere klachten ontvangen van bewoners over het kapot maaien van plastic afval. De fractie vraagt het gemeentebestuur daarom om duidelijkheid over de instructies voor het buitenpersoneel van de gemeente.

Als blijkt dat er inderdaad geen rekening gehouden wordt met zwerfafval tijdens het grasmaaien, dan vraagt de fractie de gemeente om inwoners te motiveren het zwerfafval zelf op te ruimen alvorens de gemeente overgaat tot onderhoud.