Gemeente zet 700.000 euro extra in voor scholing werkzoekenden

nieuws
Foto: Ellen Grondijs

De Gemeente Groningen gaat extra geld inzetten voor scholingstrajecten voor werkzoekenden die geen of weinig opleiding hebben. De gemeente gaat vooral investeren in jongeren.

Ook wordt extra geïnvesteerd in jongeren met een arbeidsbeperking, in anderstalige jongeren zoals Eritreeërs en in jongeren zonder startkwalificatie. Hierdoor krijgen deze groepen meer kansen op de arbeidsmarkt. Wethouder Carine Bloemhoff: “We hebben nog teveel mensen zonder uitzicht op een baan en een tekort aan vakmensen.”

Het scholingsprogramma omvat programma’s en trajecten die vooral gericht zijn op verschillende vaardigheden, zoals het versterken van taal en digitale- en beroepsvaardigheden. Het extra budget voor deze scholing is een aanvulling op het scholingsaanbod binnen de reguliere programma’s, zoals School Op Maat, Taalhuizen, Bijstand op Maat en Programma’s Laaggeletterdheid.