Leerlingen zamelen geld in voor arme kinderen

Sommige kinderen in Groningen groeien op in armoede. Daar willen leerlingen van ODS de Starter in de Grunobuurt wat aan doen: ze halen geld op om zo veel mogelijk kinderen een leuke decembermaand te bezorgen. Daarvoor gingen ze vrijdag kerstliedjes zingen op verschillende plekken in de stad.

Op school zamelden ze ook kleding, eten en speelgoed in. “Wij hebben een hele fijne decembermaand,” zegt Feline. “Wij kunnen allemaal leuke dingen doen met kerst. Sommige kinderen kunnen dat niet, dus daarom vind ik het heel belangrijk dat wij spullen en geld inzamelen zodat zij ook een fijne decembermaand hebben.”

De leerlingen zongen vrijdag op drie locaties in de stad: bij de Westerhaven, de Vismarkt en op de Grote Markt. Bij de eerste twee locaties werd al meer dan 50 euro opgehaald.

Deel dit artikel: