Wederom afnemend vertrouwen in overheid

Het vertrouwen van Groningers in de rijksoverheid neemt verder af als het gaat om het aardbevingsbeleid. Dat is de conclusie van onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe van de RUG.

Zij deden onderzoek onder 1.377 Groningers. Het vertrouwen blijft laag en de ervaren veiligheid daalt. Het vertrouwen in de maatregelen is laag omdat men de overheid wantrouwt. De zwaarst getroffenen met meervoudige schade hebben steeds minder hoop op een goede afloop. De conclusies zijn lijn met de uitkomsten van eerdere onderzoeken.  De aardbeving van Zeerijp op 8 januari 2018 is ervaren als een acute aanslag op het vertrouwen en welzijn van de bewoners van Noordoost-Groningen. In het half jaar hierna is dit slechts gedeeltelijk hersteld. Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht.

Na de aardbeving van Zeerijp besloot de regering de gaswinning naar beneden te schroeven. Maar Groningers hebben, een half jaar later, weinig vertrouwen in het nieuwe beleid. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda’s zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen ‘window dressing’ zijn. Eén respondent verwoordt het zo: “Het is wachten op de volgende maatregel, het volgende uitstel, de volgende uitzondering op de regel. Ik geloof pas dat er iets gebeurt als er hier een aannemer mijn schade aan het herstellen is.”

RUG-onderzoeker Katherine Stroebe: “De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak: die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht.’ Tom Postmes: “Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen minder en minder vertrouwen dat het nog goed komt met schadeherstel en versterking. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.”

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Deel dit artikel:

  1. Nederland (EU ook), gaat in rapper tempo down the drain. Dat vertrouwen zou er volop kunnen zijn. Recht zo die gaat (Titanic), vooral zo blijven varen, jongens, niks aan de hand.

    “Welkom in ons land” en met duizenden miljarden euro’s de schuldenberg verder opblazen, het sorteert eindelijk ’t grote en langverwachte succes, waardoor wederom iedereen in een vreugdestuip kan schieten.

    Voor wie echt kan rekenen, 2008 was een lachertje, een stumper vergeleken bij het grote succes wat nog gaat komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *