Vijf miljoen euro extra rijkssubsidie voor bereikbaarheid Groningen – Assen

nieuws
Foto: Jacob de Vries

Groningen en Drenthe krijgen 5 miljoen euro van het Rijk om bereikbaarheidsprojecten, die uit het programma ‘Beter Benutten’ gefinancierd werden, voort te zetten. Het geld is onder meer bedoeld voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen.

Het geld komt bovenop de 44 miljoen euro die sinds 2011 vanuit programma ‘Beter Benutten’ in de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen geïnvesteerd zijn. Het programma ‘Beter Benutten’ was bedoeld om de verkeersdrukte in de provincies Groningen en Drenthe te verlichten.

Naast de nog te voltooien fietssnelweg tussen Groningen en Assen gaat het geld op aan de zogenaamde werkgeversaanpak, bedoeld om werknemers te stimuleren te carpoolen en gebruik te maken van het ov of de fiets. Ook de aanleg van nieuwe P+R’s en OV-hubs wordt deels met deze rijkssubsidie bekostigd.

Deel dit artikel:

    1. Ik denk niets. De snelweg ligt aan de oostkant van het Hoornschediep. Geen gevolgen voor Hoornsedijk. Op de foto zie je fietssnelweg al op de linkerkant liggen.

  1. Best gevaarlijk met zo’n opstaand betonrandje. Ik zie al voor me dat er een snel biker in het water fietst. Komt er misschien nog een veilige afscherming? Dat zou wel verstandig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *