JOVD: ‘Voer geen verbod in op verkoop huurwoningen aan particulieren’

De JOVD roept de Groningse gemeenteraad op om de verkoop van sociale huurwoningen aan particuliere investeerders niet te verbieden. Met dat plan kwam de SP vorige week vrijdag

Volgens de jongerenorganisatie van de VVD heeft inmenging van de raad de problemen rond de huisvesting van studenten juist verergerd dan verbeterd. Daarom roept de organisatie de gemeenteraad ook om de motie ‘Alleen nog kwalitatief goede jongerenhuisvesting’ uit 2017 te herzien. De strekking van deze motie is dat er zeer terughoudend omgegaan moet worden met het verlenen van nieuwe onttrekkingsvergunningen. Deze vergunning is noodzakelijk om een huis of appartement te onttrekken aan het woningbestand en dus als studentenhuis kan gaan fungeren.

Volgens de JOVD kan de regulering van huisvesting in de stad het beste aan de markt overgelaten worden, zolang alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. In de huidige situatie zouden er juist volgens hen meer onttrekkingsvergunningen verleend moeten worden in plaats van minder.

Deel dit artikel: