Bezwaarmakers bomenkap Akerkhof beperkt gehoord

Het ziet er naar uit dat een tiental van de 152 bezwaarmakers hun bezwaar op een hoorzitting mogen toelichten. Dat zijn de mensen die direct zicht hebben op de bomen en organisaties die een algemeen belang dienen zoals de Bomenridders.

“Het is zeer teleurstellend dat de gemeente Groningen de “belanghebbendheid” van bezwaarmakers tegen de bomenkap op het AKerkhof zodanig verengt dat men alleen degenen die “letterlijk zicht hebben op de bomen” wil horen in hun bezwaren”, vinden de Bomenridders Groningen. De mensen die hun bezwaar niet mondeling op de hoorzitting van 20 november mogen toelichten kunnen daar nog schriftelijk op reageren.

“Dit gaat lijnrecht in tegen de marketinguitingen van de gemeente dat men de inspraak van bewoners en samenwerking met bewoners hoog in het vaandel heeft. Kom op gemeente, maak je mooie woorden eens waar, en luister naar je inwoners! Het gaat hier om een karakteristieke beroemde plek in de binnenstad die hoort bij Groningen en waar mensen zeer aan gehecht zijn. We zouden juist ontzettend zuinig moeten zijn op deze plek met z’n eigen sfeer en geschiedenis, en met een aantal van de weinige oudere bomen in het centrum. Die notabene in deze tijd van klimaatverandering als buffer optreden tegen hitte en wateroverlast, en zorgt voor schaduw, geluidsdemping en huisvesting van dieren”.

Deel dit artikel:

 1. Overmatige aandacht voor een superklein issue. Tegenwoordig de norm, schijnbaar. We laten ons sturen door het uitzonderlijke.

  Tevens, wie neemt er nou een groepering serieus die zichzelf “bomenridders” noemt?

  1. Je klinkt als een D66’er. Die zien alles klein, maar daarentegen stekeblind ivm de enorme impact op de samenleving die dit heeft.

   En vele kleintjes maken één grote.

   1. Wat een onzin. Dit heeft weinig tot helemaal geen impact op “de samenleving”. Het is zonde van de bomen die worden gekapt hiervoor, maar dat is alles.

    De media moet eens kappen met de hele tijd die marginale groeperingen aan te halen.

    Overigens ben ik van mening dat Cartha… pardon, D66 ten gronde dient te worden gericht.

 2. I.d.p.v. van auto’s uit de hele stad verbannen gaat de gemeente liever bomen weghalen, en gaat city marketing boven haar inwoners. De rekening word met de verkiezing gepresenteerd.

  1. Ik hoop dat die rekening gepresenteerd wordt.

   Al die studenten die de Grote Markt en Vismarkt nog niet uit elkaar kunnen houden, stemmen waarschijnlijk wat ze landelijke stemmen. Totaal geen notie van lokale thema’s, maar toch stemmen.

   Dat het prachtige historische centrum finaal gesloopt is met MONSTRUM als doodssteek (dankzij PvdA/D66) en verworden is tot door geluid uit boxen gedomineerde zuip – en vreetoord (dankzij VVD/D66), zou een enorm grote lokale partij moeten opleveren. Tenminste: in andere plaatsen nemen ze soms éénderde van zetels in.

   1. Die voorspelling doe je iedere keer en nooit komt het uit.
    Waarschijnlijk omdat de kiezers er toch echt anders over denken en de onvrede van een schreeuwend klein groepje niet delen.

   2. De kap en opvolgende herinrichting van het pleintje zal de westbouw van de der A-kerk veel beter doen uitkomen.Gevel is hard aan een grondige opknapbeurt toe.Stad krijgt weer iets erbij om trots op te zijn .

   3. Weeg je woorden AUB

    ‘Stad krijgt weer iets erbij om trots op te zijn’

    ‘weer’

    Ga AUB weg uit mijn stad!

 3. Absoluut geen superklein issue.
  Allemaal prachtige gezonde oude bomen daar in dat karakteristieke stukje binnenstad! Volledig eens met de Bomenridders dus (mooie naam trouwens).
  Er is daar slechts één boom ziek, die kan gekapt worden en een mooie nieuwe ervoor in de plaats.

 4. Die bomenridders vinden zichzelf veel belangrijker dan de bomen die ze beweren te beschermen. Ze laten alleen van zich horen in gevallen waar publiciteit te halen is en hun verzet bij voorbaat hopeloos is.

 5. B&W heeft – op dit moment – ongeveer 142 van de 152 bezwaarden afgewezen.

  Dat betekent dat B&W nadrukkelijk heeft getoetst aan voor haar bekende criteria, maar B&W weigert die toetsingsafstand niet openbaar maken.

  B&W en de juridische afdeling weigeren – glashard – mijn klacht daarover af.

  B&W blijft dus – op dit moment – weigeren om aan te geven wat de minimale afstand is waarbinnen men automatisch belanghebbende is bij deze Bomenkap.

  Ondanks dat het Mevrouw Kiki Criterium (sinds 1998) bepaalt, dat omwonenden belanghebbend zijn bij Bomenkap omdat het hun leef- en woonomgeving beïnvloed.

  B&W heeft zelfs de belanghebbende bewoners en winkeliers NIET geïnformeerd via een bewonersbrief.
  Dat heeft zij wel gedaan over de weg-werkzaamheden.

  ===

  Ik citeer letterlijk uit de afwijzing door B&W van het door mij ingediende bezwaar.
  Ik heb geen bezwaar gemaakt als omwonende!
  Ik heb bezwaar gemaakt als Boombeschermvrouwe!

  B&W:
  “Uw woning bevindt zich op meer dan 1 kilometer afstand van de bewuste locatie.
  U hebt geen rechtstreeks zicht vanuit uw woning op de bomen waarop het bestreden omgevingsvergunning
  betrekking heeft.
  Ook zijn de gevolgen van het bestreden besluit voor uw directe woon – en leefomgeving geheel afwezig,
  zodat uw persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt.

  Het feit dat u zich in de afgelopen decennia stevig hebt ingezet voor het behoud van bomen in de stad en
  de binnenstad, maakt dit niet anders.

  Daarom zijn wij van mening dat u niet als belanghebbende in de zijn van artikel 1:2, eerste lid van de Awb kunt
  worden aangemerkt.
  Dit betekent dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is.”

  ===

  Ik heb bij de Rechtbank Noord Nederland een voorlopige voorziening aangevraagd.
  Die is zonder zitting afgewezen.

  Op 17 augustus 2018 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland mijn verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

  Ik citeer letterlijk.

  Punt 2.3:
  ¨Verzoekster woont ….. te Groningen.
  De afstand tussen dit adres en het Aa-Kerkhof is bij benadering 1.010 meter (hemelsbreed).¨

  Punt 5.4:
  ¨Verzoekster voert aan belanghebbende te zijn.
  Volgens haar is het relevant dat zij in de afgelopen decennia heeft aangetoond zich stevig in te zetten voor het
  behoud van bomen in de stad en binnenstad.
  Enkele bomen heeft zij kunnen redden door het voeren van grote publieksacties.¨

  Bij punt 5.6:
  ¨ Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is de afstand tussen het woonadres van verzoekster en
  het Aa-kerkhof, 1010 meter, te groot om haar als omwonende aan te merken.

  Vanuit haar woning is er geen zicht op de bomen waarop de besluitvorming betrekking heeft.

  Als het zo zou zijn dat zij het A-Kerkhof regelmatig bezoekt en/of daarlangs naar een andere bestemming reist,
  is dat ontoereikend voor het oordeel dat zij toch bedoelde gevolgen ondervindt.¨

  Punt 5.8:
  ¨Voorts is de voorzieningenrechter ermee bekend dat verzoekster zich in de afgelopen decennia het lot van de
  bomen sterk heeft aangetrokken en dat dat niet is veranderd.

  Het is begrijpelijk dat verzoekster zich daarom zich betrokken voelt bij de onderhavige vergunningverlening.
  Dat is evenwel niet voldoende grond voor het oordeel dat het beroep een redelijke kans van slagen heeft.¨

  ===

  Ik heb beroep ingesteld.
  Ik vind het onacceptabel dat de voorzieningen rechter zich – zonder zitting – al uitspreekt over toekomstige uitslag van het beroep!

  Mevrouw Kiki

  1. De toetsingscriteria zijn helder en hebben zich op grond van jurispridentie van de Raad van State ontwikkeld. Daar heeft de gemeente niets mee te maken.
   Iemand die voortdurend allerlei kansloze procedures aanspant zou dit toch echt moeten weten.

   1. jurisprUdentie ..

    RvS ontwikkelt zijn wettelijke basis niet op gedane uitspraken. Hun leidraad is de wetgeving. Dat doet alleen de rechter, om een goede samenhang te waarborgen. Zodat die rechtbanken niet uit de pas lopen.

    De voorzieningenrechter stoelt zijn uitspraken in dit geval op de APV. En die APV is door de gemeenteraad vastgelegd. Of je dit democratisch kan noemen is een verhaal apart. Ten eerste verschilt de gemeenteraad veelal eens in de 4 jaren qua mening. Ten tweede heb ik niet het gevoel dat de (huidige) gemeenteraad voor zijn inwoners bezig is. Wel voor die nieuwkomers. Dat hierdoor in de watten worden gelegd. In de hoop, dat dit als stemvee kan worden gebruikt.

    Onlangs, was er een bijeenkomst op het stadhuis, waarin deze nieuwkomers werden voorgelicht. Ze werden daarin bijgepraat over actuele onderwerpen. Persoonlijk vindt ik dit doodeng. Van enig objectiviteit is géén sprake. Deze nieuwkomers zijn immers niet met Groningen opgegroeid. En kunnen dit nooit vertalen in een stem. Ze doen géén recht aan Groningen.

 6. Dat kappen überhaupt een mogelijkheid is! Dit stukje Stad kan ook met behoud van bomen opgeknapt worden. Er is al zóveel gekapt en het lijkt wel of het steeds makkelijker gebeurt.

 7. Steeds vaker zie ik gele stippen op bomen verschijnen in Stad en tevens de buurten rondom het stadscentrum.
  Als je de gemeente hierover vraagt, blijken deze bomen niet ziek te zijn, maar heeft de gemeente niet genoeg mensen of budget tot beschikking om de bomen ‘bij te houden’. Ze geven aan dat de bomen ‘een gevaar’ in de straat zijn ivm laaghangende takken.
  Daarom kiezen ze voor kappen in plaats van afzagen takken.

  Na vraag wanneer er dan nieuwe bomen zullen komen, blijkt dat dit ‘binnen vijf jaar’ zal gebeuren. Dit KAN toch niet? Naast aanzicht is ook een schone lucht en verse zuurstof voor mij een belangrijke reden bomen in Stad en buurten te behouden.

  Ik vind dit zo’n rare uitstap!

  Er zijn genoeg restaurants en terrassen (de nieuwe bestemming voor de A-Kerkhof zou een terras zijn, bovenop het kerkhof!) In de omgeving, haal dit stukje groen niet weg! Eerstvolgende groen is pas de Martini-kerkhof!

  Mijn bezwaar is een van de 146 afwijzingen. Ik ben dus blij dat de Bomenridders dit als stichting kunnen omzeilen en, ook namens mij, opstaan en bezwaar zullen indienen. Dank OOGtv voor de aandacht!

  1. Geklets, reden om te kappen zal nooit gebrek aan onderhoudsmogelijkheden zijn. Bij een beroepsprocedure zal een rechter hier nooit in mee gaan omdat het in strijd is met de eigen criteria die de gemeente hanteert.
   Geef een paar concrete voorbeelden waarbij het zo is gebeurd, dan kunnen we serieus discussiëren. Nu zijn het ongegronde verdachtmakingen op grond van ‘alternatieve feiten’. Sneu.

 8. De binnenstad heeft een publieke functie .. Iedereen is derhalve belanghebbend.

  Dit roept het college ook al jaren met termen als ‘onze huiskamer’ van de stad.

  Bovendien wordt ik nogal boos, dat men allerlei uitwegen zoekt en vastlegt om een bezwaarschrift af te wijzen. Om je te beperken tot een aantal omwonenden. Omwonenden die zich voortdurend amuseren in zuip- en vreettenten. Mogen mijn stad verwoesten. En tzt de stad weer zullen verlaten.

  Ik geef het een goede kans tot slagen, als deze zaak uiteindelijk bij de rechter komt.

  Laat de bezwaarschriftencommissie ook dit verhoor afwijzen. De rechter zal dit uiteindelijk ontvankelijk verklaren.

 9. Een stad is geen museum – dingen veranderen, en MOETEN veranderen zelfs, om vitaal en actueel te blijven. De AKerkhof vind ik persoonlijk helemaal niet uitnodigend zoals die nu staat. Een plek “waar mensen zeer aan gehecht zijn”? Ik loop daar vaak langs en zelden zie ik mensen doorheen lopen laat staan zitten.

  1. ‘Ik loop daar vaak langs en zelden zie ik mensen doorheen lopen laat staan zitten’

   Dan was OOG daar op het juiste moment (zie filmpje). Of waren dat figuranten?

   Dit soort plaatsen moet je koesteren. De sfeer van nu, krijg je daarna nooit meer terug.

   Je moet er niet aandenken, dat het Martinikerkhof ook ten prooi valt aan dit college en gemeenteraad. Want ze hebben helemaal niks met Groningen

  2. “…en MOETEN veranderen…”‘

   Als je naar argumenten voor deze stelling vraagt, blijft het vaak muisstil? Waarom? Omdat het makkelijk uitgekraamde onzin is. Vooral als het om historische centra gaat.

   Onveranderlijk Venetië gaat bijna aan toeristische vitaliteit ten onder.

 10. Ik zie liever de Akerktoren wat beter dan dat die bomen er voor staan. Ik denk dat veel anderen er ook zo over denken. Bomen op zich zijn niet heilig. Als er rond de Akerk wat minder komen zet er dan elders wat meer. Zorg voor voldoende groen in de stad maar zorg er ook voor dat monumentale gebouwen nog wel te zien zijn, want ook daarvoor komen mensen naar Groningen. De binnenstad is geen natuurgebied maar een leefruimte.

  1. Blij dat je ‘denkt, alsof anderen er ook zo over denken.

   Mooi zo laten. Het is goed zo als leefgebied. Alles komt zéér goed tot z’n recht.

   Het zal de politiek sieren, dit over de verkiezingen heen te tillen

 11. Dat de voorgenomen bomenkap en verminking van dit ‘ons aller’ stukje stad ook hier weer zoveel reacties teweegbrengt, laat maar weer es zien dat dit geen klein bier is maar een beladen onderwerp dat veel stadjers aan het hart gaat. We zijn wat dit betreft allemaal omwonende belanghebbenden! De voorgenomen ingreep leidt tot onherstelbaar verlies van een sfeer-/beeldbepalende X-factor die het daar nou juist nog een beetje prettig vertoeven maakt voor de mens maar ook voor dier en plant.

 12. Gewoon openstellen dat men er ook kan BBQ-en op het gras en wat meer gratis bankjes onder de bomen. In plaats het terras weer te verhuren aan een horecaondernemer. Het is onze huiskamer!

 13. https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/6-herinrichting-munnekeholm-gereed-2017/

  B&W en haar misleidende publieks reclame bij A-Kerkhof Bomen.

  Zoals je kunt zien:
  Op de RECHTER foto van – de nieuwe plannen – wekt B&W de suggestie dat de A-Kerkhof Bomen blijven staan!
  Maar …. ONDER de LINKER foto staan de kleine lettertjes: die de A-Kerkhof Bomen laten verdwijnen.

  =================

  Het is bekend dat ik wil dat alle A-Kerk Bomen blijven staan en dat dit een rustige karakteristieke groene plek is en blijft.
  Laat het zo zoals het is.

  Citaat uit een boek ‘Gebouwd in het Groen’ – Staatsbosbeheer:
  “Monumenten zijn onlosmakelijk verbonden met de gebieden waarin zij staan.
  De opvallende iconen en hun doorgaans groene omgeving vertellen over mensen en de geschiedenis van de streek.
  Monumenten in hun natuurlijke of landschappelijke context geven betekenis aan de plek en maken verborgen
  culturele waarden zichtbaar.”

  ====

  Wat zijn de problemen en de gevolgen bij de kapplannen van de A-Kerk Bomen?

  1. De Algemene wet bestuursrecht eist dat B&W open en duidelijk is.
  Maar B&W weigert aan te geven wie zij – binnen welke afstand – als omwonende belanghebbende accepteert.

  2. B&W heeft de directe omwonenden – die beslist belanghebbend zijn – niet geïnformeerd.

  3. B&W heeft de directe winkeliers – die beslist belanghebbend zijn – niet geïnformeerd.

  4. Door levenskennis wisten onze voorouders dat hoge gebouwen (Kerken) last hebben van veel wind.

  5. Hoge bomen vangen veel wind.
  Deze hoge Bomen zijn dus pure noodzaak.
  We moeten heel blij dankbaar zijn, dat er grote Bomen staan!

  6. Windhinder / windgevaar is een sociaal en economisch nadeel.
  7. Niet alleen het leven, maar ook de wet eist van B&W dat zij zorgt voor goede ruimtelijke ordening: art 3.1 WO.
  B&W – dient dus op basis wettelijk gronden – windhinder/windgevaar onderzoek te doen.
  Dat heeft B&W – doelbewust – nagelaten!

  8. De plannen die B&W laat zien zijn: zomer-beelden.
  Er zijn GEEN plannen van alle jaargetijden.

  9. De plannen die B&W laat zien, geven zelfs GEEN impressie van ALLE kanten.

  10. B&W wilde een hoog puntig hekwerk om het geheel.
  Dat heeft B&W laten vallen. Voorlopig….?

  11. Losse stoelen moeten naar binnen.
  Op een OPEN pleintje komt zodoende een veelheid aan fietsen – ‘s nachts en overdag.

  12. In de A-straat heeft meerdere B&W plantenbakken aangelegd.
  Maar al weken en weken zijn die: NIET GEVULD.

  13. B&W (VVD wethouder Joost van Keulen) wil op dit rustige groene plekje OOK festiviteiten.
  De Protestanten Gemeente moet daarover dan nog haar goedkeuring geven.
  Maar:
  B&W heeft – bij de verleende kapvergunning – niet de vereiste officiële schriftelijke toestemming
  van de Protestante Gemeente.

  14. In de Brugstraat zou B&W 3 bomen planten.
  Daarvan waren – op 23 oktober 2018 – de winkeliers NIET op de hoogte.
  He bestrating ligt er al in maar de Bomen zijn er NIET geplant…

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *