Provincie: Aanvullend beleid voor Groningse wilde dieren en planten

nieuws
Kiviet en Reuzebereklauw

Er moet evenwicht komen tussen het behouden van wilde dieren en planten en het voorkomen van schade en overlast in de Provincie Groningen. Dat is de strekking van de nieuwe beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 die vandaag is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 staat onder andere de ‘Lijst Groninger soorten en habitats’, met daarop wilde dieren en planten waar de provincie zich voor inzet. Op de lijst staan onder andere de grutto, kievit, huismus, gierzwaluw en vleermuis. Deze dieren staan onder druk in de natuurgebieden in de provincie.

De provincie bestrijdt daarnaast planten die niet thuishoren in de Groninger natuur en die inheemse soorten bedreigen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een aanpak voor de bestrijding van de reuzenberenklauw. Deze plant is niet alleen gevaarlijk voor planten die hier wél thuishoren, maar kan ook voor brandwonden zorgen bij mensen.

Deel dit artikel: