‘Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil’

nieuws

Vanaf vrijdag 13 juli wijdt Het Nederlands Stripmuseum een expositie aan één van de meest invloedrijke politieke tekenaars die ons land heeft gekend: de uit Groningen afkomstige Albert Hahn (17 maart 1877 – 3 augustus 1918).

Zo’n honderd jaar geleden waren kranten en weekbladen wat nu televisie en sociale media zijn. Ze waren het bindmiddel van de verschillende politieke stromingen en culturen in het verzuilde Nederland. Cartoons vormden een belangrijk onderdeel van die media. De meeste kranten en tijdschriften hadden dan ook een vaste cartoonist in dienst.

Albert Hahn, die voor het socialistische dagblad Het Volk werkte, was in die tijd de meest felle en daarom één van de meest invloedrijke politiek-tekenaars. De hierboven afgebeelde prent over de spoorwegstaking van 1903 met de tekst ‘Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil’ werd één van de bekendste in Nederland.

Deel dit artikel: