Bron Warmtestad: Biogas, Biomassa of Omgevingswarmte

nieuws
Foto: GerardK via Pixabay

Na het afblazen van het boren naar aardwarmte (in verband met aardbevingsgevaar) kan de gemeenteraad nu kiezen uit Biogas of Biomassa of Omgevingswarmte.

Bureau Ecofys heeft onderzoek gedaan naar negen mogelijkheden. Daarvan zijn er drie alternatieven overgebleven.
Biogas houdt in: de externe levering van Biogas geproduceerd bij vergisting van organisch materiaal. Het biogas is geschikt voor gebruik in een Warmtekrachtcentrale.
Bij Biomassa moet WarmteStad een warmteleiding tot aan de Biomassacentrale aanleggen, waarbij de warmte wordt ingekocht.
Het meest waarschijnlijk is omgevingswarmte, vanwege de continue beschikbaarheid en de geringe investeringen die nodig zijn om de waterwarmte op de bronlocatie te krijgen. Dit scenario gaat uit van warmtewinning uit oppervlaktewater van het dichtbij gelegen Van Starkenborghkanaal.

Op 5 juni gaat de gemeenteraad waarschijnlijk de knoop doorhakken.