Gratis digestaat voor de tuin

nieuws

Zaterdag 17 maart kan bij Suiker Unie Vierverlaten gratis losse digestaat opgehaald worden. Dit digestaat is heel geschikt om landbouwgrond en tuingrond te bemesten.

Het is een plantaardig alternatief voor kunstmest en vergelijkbaar met compost. Planten worden hiermee gevoed en worden beter bestand tegen ziektes.

Suiker Unie verwerkt suikerbieten tot suiker. Tijdens dit productieproces ontstaan reststromen, zoals pulp (geschikt voor diervoeding), aanhangende grond (geschikt voor wegen en dijken) en water (geschikt voor kasverwarming). Bietenpuntjes, bladeren en de pulp bevatten geen suiker, maar wel veel mineralen. Deze plantaardige reststromen worden in de biomassavergister omgezet tot groen gas en digestaat.