Financieel onderzoek bij opvangorganisatie Het Kopland

nieuws
Foto: Joram Krol Photography

Er komt een onderzoek naar het financieel beleid van de opvangorganisatie Het Kopland. Aanleiding is een brief van de stichting Straatwijs, eind december. In deze open brief aan burgemeester Peter den Oudsten vraagt Straatwijs aandacht voor het tekort aan opvangplekken in de nacht voor daklozen.

Nadat de burgemeester had toegezegd in gesprek te gaan met Het Kopland vonden in februari de eerste gesprekken plaats. In eerste instantie gingen deze alleen over de nachtopvang. Tijdens de gesprekken kon Het Kopland niet verklaren waar de zeven miljoen euro subsidie per jaar van de gemeente aan wordt besteed. Daarom besloot het College van B&W tot een onderzoek.

“Er bestaan onduidelijkheden over de financiën bij Het Kopland. Daarom gaat een derde partij samen met de gemeente en Het Kopland onderzoek doen”, aldus wethouder Ton Schroor afgelopen woensdag bij de vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn.

“Het is niet zozeer een uitgebreid financieel onderzoek maar Het Kopland moet laten zien wat de kostprijs is van de verschillende soorten opvang die ze bieden. Het is nog niet bekend wie als derde onafhankelijke partij het onderzoek gaat doen en wanneer het onderzoek start”, zegt de woordvoerder van het College van B&W, Hans Coenraads

Het Kopland zorgt voor de opvang van dak- en thuislozen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ook adviseren ze gemeenten en geven voorlichting op bijvoorbeeld scholen.

Het is nu ook nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar moet zijn.

Deel dit artikel: