Boosheid over massale bomenkap

nieuws
Foto: Joukje Pees

Veel omwonenden van het Hoornsemeer en Paterswoldsemeer zijn boos over de massale bomenkap. Vrijwel alle bomen tussen de woonwijk Hoornsemeer en het water zijn de afgelopen week gekapt om ruimte maken voor een terras van het Hampshire Hotel.

Stapels boomstammen liggen meer dan manshoog langs het water. Op sociale media delen omwonenden massaal hun foto’s, verontwaardiging en machteloosheid. Toen de plannen bekend werden heeft een werkgroep geprobeerd de bomen te redden, maar dat is niet gelukt. Volgens de omwonenden zijn er veel meer bomen gekapt dan afgesproken.

De afelopen tijd zijn langs de Meerweg aan de zuidkant van het Paterswoldsemeer ook veel bomen verdwenen, om ruimte te maken voor horeca en parkeerplaatsen. Ook bij de Hoornseplas is fors gekapt.

Deel dit artikel:

 1. Woedend zijn ze. Het gevoel van onmacht is groot. Ook al wisten ze het van te voren want het is allang aangekondigd en er is een vergunning voor afgegeven. “IETS WAT IK NIET WIL MAG NIET GEBEUREN! WAAR IS EEN POPULIST DIE ZEGT WAT IK! DENK. DAN STEM IK ER OP! ” Onbegrip is zoveel gemakkelijker dan begrip.

  1. Jij moet beter lezen. Je reactie op deze plannen en inwoners toont geen enig affiniteit.

   “Toen de plannen bekend werden heeft een werkgroep geprobeerd de bomen te redden”
   “Volgens de omwonenden zijn er veel meer bomen gekapt dan afgesproken”

   Je bent slechts bezig als een populist om het legitiem te krijgen.

   Ach een vergunning. Wederom een ambtenaar bij R.O. dat ergens een kruisje zet.

 2. Allemaal leden van Groen links moet je maar denken .
  Milieu fanaten, die strakjes heerlijk kunnen uitrusten tijdens hun dagelijkse fietstochten langs het Hoornse diep.
  Uitrusten bij de horeca gelegenheden die ze een voet dwars wilden zetten ..want her zijn wel bomen in het geding..
  Gelukkig met een glaasje “groene”..thee in de hand op het aangelegde terras zijn ze het weer gauw vergeten.
  De Hypocriet….

  ( Hypocrisie of huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen.)… Wikipedia

 3. Was de boomwaarde bepaalt voor de kap?
  Indianen noemen Bomen staande Mensen of het Staande Volk
  https://tallsay.com/page/4294984117/bomen-over-bossen-en-bomen

  Aangifte doen tegen de kap van de te veel bomen en zorgen dat de celstraf wordt uitgevoerd.
  Niks schoffelen of ander werk.
  Ik heb mensen voor minder vast zien zitten.

  Afgelopen woensdag – 14 maart 2018 – was het Nationale Boomplantdag.
  Prinses Irene plantte bomen.

  Wethouder Joost van Keulen (VVD) steunde – ‘s avonds in de raadscommissie – dat ook hij die dag nota bene een Treurwilg had moeten planten.

  En over zijn wens om de monumentale bomen voor de Aa-Kerk zei hij smalend: “Bomen kappen doet maar even pijn!”

  Ooit redde ik – namens 4000 mensen – slechts 4 bomen langs de Aa-Kerk.
  Het was daar een levend schilderij van 12 soorten bomen.
  Mensen konden hun mening op papiertjes zetten.
  Een opmerking ben ik nooit vergeten:
  “Laten we de ambtenaren vlak boven de enkels omhakken!”

  Op 1 september 1998 liep ik met DvhN journalist Gerrit Fokkema door het Noorderplantsoen.
  Ik liet hem de verschillende bomen voelen.
  U kunt dat ook.

  https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19980901-AE0013002&vw=org&lm=bom%2Ckun%2Cinderdad%2Cbeetj%2Cvoel%2Cgerrit%2Cfokkema%2Cbomenrout

  Mevrouw Kiki

 4. De enige oplossing is het strafrecht.

  B&W’s die overtreding na overtreding laten gebeuren zijn recidivisten.
  In dit geval bij Bomen die zich niet kunnen verdedigen.

  Mevrouw Kiki

 5. Als het niet de gl en dieren partij zijn dan wel een stel zeikers of Kiki.
  Ga eens aan het werk dan heb je geen tijd voor dit gezeur.
  Plan is al oud en jaren bekend. Zelfs toen het nog van kpn was.

 6. GroenLinks was een van de weinige partijen die bezwaar had tegen de uitbreiding.
  Met name juist de rechtse partijen CDA, VVD waren voor.

  1. Dat is niet waar Bert, ook Groen(s)link(s) heeft voor uitbreiding gestemd. Deze partij is enkel Groen als het hen uitkomt

   Bron DvhN 24-2-2016

   Directe omwonenden schrokken zich een ongeluk van de plannen. Ze tekenden verzet aan omdat ze vrezen voor extra verkeersdrukte, verlies van ecologische waarden, geluidsoverlast en het teloor gaan van ecologische waarden. In de raad hekelden vooral SP en CDA de manier waarop de gemeente met de bewoners is omgegaan. In de gemeenteraad twijfelde GroenLinks lange tijd over het plan. De toezegging van wethouder Roeland van der Schaaf dat autoverkeer van de Hoornse Dijk wordt geweerd, trok hen over de streep. Van der Schaaf zegde ook toe in te zullen grijpen bij eventuele geluidsoverlast van het paviljoen. ,,Al heeft het hotel daar zelf vermoedelijk het meest last van.”

 7. Bovendien worden er straks meer bomen bijgeplant dan dat er nu gekapt zijn. Ook is er een actiegroep die voor uitbreiding is.
  Uitzicht op een prachtig vijvertje inmiddels.

 8. Misschien komt het dit soort artikelen ten goede dat ook wat achtergrondinformatie wordt gegeven. Het gaat om de uitvoering van plannen van een paar jaren geleden en om een vergunning die al heel heel lang getoetst is door de onafhankelijke rechter en onherroepelijk is.
  Nu is het gezeur van mensen die het niet kunnen verkroppen dat ze in het ongelijk zijn gesteld. De vergelijking met dreinende kinderen dringt zich op.

  1. Jammer, dat je bent gaan schermen alsof het juridisch allemaal in kannen en kruiken is, terwijl de gemeentes je kapot procederen (in hoger beroep) met ons belastinggeld. Bovendien wordt in dit soort procedures naar de vorm gekeken. Emotionele bezwaren in dit soort procedures zijn nihil. En dus zal je met een ander bewijslast moeten komen. Bijvoorbeeld op de flora- en faunawet, zoals de vleermuizen in het sterrenbos mbt de ringweg. Hetgeen is gebeurt. Ook daarin is men kapot geprocedeerd.

 9. Wat maken die paar bomen nu uit? Toen wij in dit gebied in de jaren `80 het zand uit de onderlaag onttrokken hebben en de complete hoek tot aan Kaap Hoorn uitgebaggerd hebben en al het vrijgekomen zand opgespoten hebben op de weilanden welke nu omgevormd zijn tot Hoornsepark was het allemaal weiland, drassig en onbegaanbaar in natte jaargetijden. Toen hoorde je er verder niemand over. Het is gelijk alle natuur hier in Nederland cultivatuur, door de mens bedacht en ontwikkeld.

   1. En dat alles ten faveure van een nieuwe uitspanning aan het water. Triest dat nu ook het eens zo mooie Paterswoldse- en Hoornsemeer in handen van de commerciële horeca is gevallen.
    De zeilers maken de laatste jaren telkens meer plaats voor rosè sloepen en haar aanhang. Veelal ontberen dit soort lieden de basiskennis en ervaring welke nodig zijn om fatsoenlijk te kunnen varen. Maar ook zij kunnen straks bij het Hampshire aan gaan leggen, om daar de wijnvoorraad aan te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *