Stadsbestuur zoekt oplossing crisis Poortershoes

Het stadsbestuur wil een oplossing voor de bestuurscrisis van het Poortershoes in de Oosterpoort. Het oude bestuur zegt nooit afgetreden te zijn maar de rechter heeft dit standpunt verworpen. Het nieuw bestuur is inmiddels actief. Het stadsbestuur beschouwt het conflict tussen de beide besturen als een interne aangelegenheid.

Burgemeester en wethouders willen  een bijeenkomst organiseren met een onafhankelijk voorzitter. De inzet is afspraken te maken over de toekomst van het Poortershoes en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. B&W geven aan de kosten voor haar rekening te nemen en  ook de, door de het al dan niet afgetreden bestuur,  gemaakte en door de rechter opgelegde proceskosten te vergoeden. Voorwaarde voor B&W is wel dat de uitspraak van de rechter wordt aanvaard en het hoger beroep wordt ingetrokken. Voorwaarde is ook dat de nieuwe bestuursleden aan het gesprek willen deelnemen.

“Als de afgetreden bestuursleden niet ingaan op ons voorstel, zullen we de consequenties in beeld brengen en ons beraden op het vervolg.” Aldus het stadsbestuur. Het oude bestuur bepaalt vanavond of ze in gesprek gaan of niet.

Deel dit artikel: