Nieuwe sloot tegen grondwater bij Hoornse Meer

nieuws
foto: ruurdz / Flickr.com

Op verzoek van buurtbewoners wordt vanwege de uitbreiding van het Hampshire hotel Hoornse Meer een sloot gegraven waardoor ook drie extra bomen moeten sneuvelen.

De buurtbewoners zijn namelijk bang dat door de invloed van het groter wordende Hoornse Meer de grondwaterspiegel in de nabije omgeving gaat stijgen. Met de aanleg van een sloot denkt men dit  tevoorkomen.

Hierdoor moet de ontwikkelaar een al bedachte greppel vergroten tot sloot. Door de diepte van deze sloot en de noodzakelijk taluds staan 3 bomen in de weg.

Deel dit artikel: