Leef 100 dagen afvalvrij

De Gemeente Groningen roept haar inwoners op om mee te doen aan het 100-100-100 project. In dit project proberen 100 Stadjers, 100 dagen 100% afvalvrij te leven. 

Veel afval kan hergebruikt worden, maar dit gebeurt te weinig. In de 100 actiedagen proberen de deelnemers zo weinig mogelijk afval te produceren. Het afval dat wel ontstaat moet zo goed mogelijk gescheiden worden, zodat er zo weinig mogelijk ‘restafval’ overblijft. Het gescheiden afval kan dan gerecycled worden. Het project gaat in februari in Groningen van start.

Een gemiddeld Nederlands huishoudens gooit wekelijks 9 kg restafval weg. In onze stad ligt dit aantal rond de 8 kg. Bij gemeenten die eerder aan dit project meededen, lukte het bewoners om na 100 dagen hun hoeveel restafval naar 1,5 kg per week terug te dringen. Vanaf februari krijgen deelnemers toegang tot een online platform. Hierin staat wekelijks een kleine opdracht die ze kunnen uitvoeren. Daarnaast weegt elke deelnemer wekelijks het restafval en vult het gewicht ervan in op het online platform. Zo wordt berekend hoeveel restafval alle deelnemers gemiddeld nog overhouden.

Groningen is koploper als het gaat om afval. In vergelijking met andere steden wordt in onze stad meer dan de helft van het huishoudelijk vuil gerecycled. In Groningen produceert een huishouden nu circa 400 kg afval per jaar. In 2025 moet dit aantal terug naar nul, zodat Groningen een ‘afvalloze stad’ is. Het project is ook bedoeld om gericht verbeteringen te realiseren, bijvoorbeeld in de voorzieningen voor afvalscheiding.

Deel dit artikel: