“Verplichte verklaring gedrag bij sportclubs”

Sportclubs in Groningen moeten verplicht worden, een verklaring omtrent gedrag aan te vragen voor de trainers en leiders van jeugdteams. Dat vraagt het CDJA Groningen aan het Stadsbestuur.

De jongeren van het CDA vinden dat er geen ruimte is op op sportvelden voor trainers en leiders die de verklaring weigeren aan te vragen. De afgelopen jaren hebben zich verschillende zedendelicten voorgedaan bij sportverenigingen. Vanwege de kwetsbaarheid van kinderen is het van het grootste belang dat zij daar veilig zijn.

Begeleiders moeten, net als op scholen en crèches, getoetst kunnen worden. Clubs die niet meedoen kunnen wat betreft het CDJA worden gekort op hun subsidie.