Roemer trapt stadse SP-campagne af

Woensdagmiddag trapt Emile Roemer de Groningse campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af, hij doet dat samen met SP-lijsttrekker Jimmy Dijk. Zij onthullen die middag de leus SOLIDARITEIT op het stadsbalkon..

Om twee uur is Emile Roemer bij de campagneaftrap aanwezig. Hij onthult de twee meter hoge en zestien meter brede leus van de Groningse SP. Daarna gaat hij praten met werknemers van WerkPro over het werk dat zij doen in de fietsenkelder onder het stadsbalkon.

Gemeenten krijgen veel nieuwe taken rondom werk, zorg en de jeugdzorg. Volgens de SP wordt dat de belangrijkste opgave voor de Stad in de komende jaren. De SP wil de gesubsidieerde banen die er zijn ook na 1 januari 2015 behouden. Re-integratiegeld moet ingezet worden om mensen te helpen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden.