“Stadsbestuur leed aan tunnelvisie”

Het Groninger stadsbestuur leed wat betreft de tram aan een tunnelvisie. Dat zei informateur Johan Remkes dinsdagavond tijdens overleg met de gemeenteraad over de vorming van een nieuw college van B&W.

Het stadsbestuur, dat vorige maand struikelde over de aanleg van de tram, had niet gezorgd voor een plan B, mocht de gemeenteraad de tram alsnog afschieten. Door alle aangedragen alternatieven werd meteen een streep gezet, aldus de informateur.

Volgens Remkes was een begroting waarin ook de tram werd opgenomen, onverantwoord. Dat zou de gemeente de komende jaren in grote financiële problemen hebben gebracht. Er is namelijk te weinig rekening gehouden met bezuinigingen van het rijk en er moet meer geld in de reservepot. Bovendien kost het Groninger Forum veel geld en stevent de nieuwe wijk Meerstad op forse verliezen af.

Remkes en zijn collega-informateur Jacques Tichelaar meldden de gemeenteraad ook nog dat de vorming van het nieuwe stadsbestuur vlot verloopt. Ze verwachten dat het college, bestaande uit PvdA, SP, D66, CDA en VVD, volgende week aan de slag kan.