Nijestee en Noorderbrug gaan samenwerken

nieuws

Woningcorporatie Nijestee gaat zorgen voor de huisvesting van mensen die met hulp van De Noorderbrug zelfstandig kunnen wonen. De Noorderbrug begeleidt mensen met een handicap of chronische ziekte.

Het gaat onder meer om mensen die doof of slechthorend zijn of niet aangeboren hersenletsel hebben. Zij kunnen met enige hulp prima zelfstandig wonen.

Nijestee ziet het als haar taak ook woonruimte te bieden aan mensen die bij het wonen enige begeleiding en zorg nodig hebben. De twee organisaties hebben hiertoe gisteren een samenwerkings-overeenkomst getekend.

Deel dit artikel: