Doefmat start Wegwijs met Water

Op basisschool de Doefmat in Beijum werd dinsdagochtend gestart met het project ‘Wegwijs met Water’. Tijdens dit project gaan kinderen allerlei proefjes uitvoeren om alles te leren over water. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle basisscholen de waterkwaliteit gaan meten.

Basisschool de Doefmat is de eerste school waarbij dit project wordt uitgevoerd. Het project is een pilot in het kader van watereducatie. Een ander doel van ‘Wegwijs met Water’ is om kinderen bewust te maken van water in opzicht van het milieu.

De school gaat twee weken lang het project uitvoeren. Vanaf volgend schooljaar gaan drie andere basisscholen ook meedoen aan het project en tot slot kunnen alle scholen in de stad meedoen.