Groninger Museum heeft schuld van 4,3 miljoen euro

Kees van Twist treedt per 1 januari af als directeur van het Groninger Museum. Dat is woensdagochtend bekendgemaakt. Het Museum heeft een tekort van 4,3 miljoen euro. Dat is veel meer dan eerder werd aangenomen. Het Museum heeft op korte termijn minstens zes ton nodig om niet failliet te gaan.

Van Twist krijgt een half jaarsalaris mee. Hij moet vertrekken omdat hij uitgaven heeft gedaan waarvan de Raad van Toezicht niet op de hoogte was. Een deel van de Raad van Toezicht direct treedt terug. De overige leden treden af als vervangers voor hen gevonden zijn.

De gemeente en de provincie Groningen zijn geschokt door de situatie van het museum. Zij houden Van Twist verantwoordelijk voor de ellende. Maar ook de Raad van Toezicht moet vertrekken. Het Museum krijgt op korte termijn een bedrag van 300 duizend euro om de ergste nood te lenigen. Deze subsidie zou eigenlijk pas in februari verleend worden. Volgend jaar moet er een definitief plan zijn voor redding van het Museum.