Relatief rustig evenementenseizoen zorgt niet voor blijdschap bij Stadspark Natuurlijk: ‘rust is uitzondering, lawaai is de norm’

nieuws

Het ingeperkte evenementenseizoen in en rond het Stadspark van dit jaar zorgt allerminst voor blijdschap bij Stadspark Natuurlijk! De belangenorganisatie rond de natuur in het park vindt dat het ingeperkte programma nauwelijks effect heeft op de overlast die omwonenden hebben: “Rust is nu de uitzondering, en lawaai is blijkbaar de norm geworden.”

De gemeente Groningen maakte half januari de jaarplanning bekend voor het evenementenseizoen van 2024. Heel grote evenementen, zoals het concert van Rammstein van vorig jaar, zitten er niet in. Omdat de ringweg dit jaar maandenlang ernstig beperkt is qua verkeer, zijn evenementen met meer dan dertigduizend bezoekers dit seizoen van de kalender verdwenen.

Maar de kalender, in combinatie met het voornemen om grote housefeesten (deels) te verbannen uit MartiniPlaza, maken de belangenorganisatie voor omwonenden van het Stadspark allerminst tevreden. “De maatregelen die het college aankondigt om de balans te verbeteren aan de westkant van de Stad komen voor alle (ons bekende organisaties van) omwonenden als een complete verrassing en stellen inhoudelijk ernstig teleur”, laat Lucy Pijttersen weten namens Stadspark Natuurlijk!

De gemeente plant komend seizoen een aantal rustperiodes in: weekenden waarin er geen geluidsevenementen zijn in het Stadspark. “Deze geplande rustperiodes van een weekend per maand zijn in feite niets nieuws”, vervolgt Pijttersen. “Het enige voordeel is dat omwonenden er nu op kunnen rekenen. Daarentegen is er wel een principieel bezwaar: Rust is nu de uitzondering, en lawaai is blijkbaar de norm geworden. De andere maatregelen zullen onzes inziens ook een uiterst gering effect hebben op de overlast zoals die door omwonenden ervaren wordt.”

‘Verplaatsing’ housefeest naar Stadspark is ‘onbegrijpelijk

De grootste hoon van Stadspark Natuurlijk treft de twee ‘extra’ evenementen die de gemeente dit jaar toelaat op de kalender. Naast de Summerstage die SPOT in elkaar zet, verdwijnt het housefeest Free Your Mind festival uit MartiniPlaza. Het evenement mag dit jaar, bij wijze van proef, een plek innemen op de kalender voor de Drafbaan. “Door dit soort evenementen in de openlucht toe te staan zullen nog veel meer omwonenden overlast ervaren. Dit besluit is onbegrijpelijk, we zijn blij gemaakt met een dooie mus”, stelt Pijttersen.  Het college is op zoek naar ‘balans’ maar dit verstoort de balans volledig. De gemeente plant het evenement niet in de Oosterpoort of Martiniplaza, maar buiten op de Drafbaan. En er wordt niet gerept over pogingen tot enige beperking van het geluidsniveau.”

‘Winterparadijs onvoorspelbaar voor rust en natuur’

Niet alleen de zomerevenementen stoten Stadspark Natuurlijk tegen de borst. Ook het geplande Groninger Winterparadijs, wat vanaf eind december bijna drie weken neerstrijkt in het Stadspark,  is volgens de belangengroep ‘onvoorspelbaar’ qua verstoring van rust en natuur. “We zijn er niet gerust op gezien onze eerdere ervaringen dat u de lange duur van deze activiteiten laat meewegen in de normen die u hierbij stelt. Overigens stelt het ons teleur dat de Drafbaan, die buiten het seizoen zou worden opengesteld voor alle Stadjers, door dit commerciële spektakel in de kersttijd opnieuw alleen toegankelijk wordt voor mensen die zich de entree van 25 euro p.p. kunnen permitteren.”

‘Van praten met omwonenden komt niets terecht’

Stadspark Natuurlijk! wil, naar eigen zeggen, graag meepraten over de gang van zaken qua evenementen in het Stadspark. Maar daar komt, aldus de belangengroep, tot nu toe weinig van terecht. “We hebben na een kennismakingsgesprek bijna een jaar geleden geen contact meer met de gemeente gehad. In de nasleep van de Rammstein-concerten kwam er de toezegging voor een gesprek met bewoners, maar daar wilde de gemeente expliciet geen vertegenwoordigers van onze vereniging bij betrekken. Van zo’n gesprek is overigens nog niets terechtgekomen.  Hierdoor kwamen ook de maatregelen die de ‘balans’ moeten verbeteren aan de westkant van de Stad komen voor alle organisaties van omwonenden als een complete verrassing. Met wie de gemeente van tevoren hierover “nauw in gesprek” was, is ons een raadsel.”