Aantal inwoners gemeente Groningen met 1,4 procent toegenomen

nieuws
Moeder met baby, foto Kryten

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen is vorig jaar opnieuw gegroeid, en wel met bijna 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eind vorig jaar woonden er 238.216 mensen in Groningen. De toename is vrijwel volledig te danken aan immigratie. Ook werden er iets meer mensen geboren dan er overleden. Over heel Nederland gemeten is dat juist niet het geval: er overleden meer mensen dan er geboren werden. Dat is volgens het CBS voor het eerst sinds het jaar 1900.

Landelijk werden 168.000 baby’s geboren, terwijl 169.000 mensen het leven lieten. De oversterfte bestaat deels uit slachtoffers van het coronavirus, maar voor een ander deel is nog geen verklaring gevonden.

De bevolking van Nederland groeide toch, als gevolg van migratie. Vorig jaar kwamen er bijna 227.000 inwoners bij. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2021.