‘Kans op schade aan huizen door bemaling grondwater ringweg’

nieuws

Er is grote kans op schade aan woonhuizen door de bemaling van het grondwater tijdens de verdiepte aanleg van de zuidelijke ringweg. Daarvoor waarschuwt de actiegroep ‘Groningen Verdient Beter’.

Voor de aanleg moet het grondwater op een diepte van 36 meter worden gedraineerd, om wateroverlast voor de verdiepte ringweg te voorkomen. Volgens Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. veroorzaakt dat een sterke helling in het grondwatervlak, waardoor een grondwaterstroom op gang komt. Het effect daarvan strekt zich uit vanaf de Grote Markt tot het zuiden van Helpman. In die omgeving neemt de inklinking van de grond toe en daardoor ontstaat een grote kans op verzakkingen en op scheuren in gevels, muren en leidingen. Tegen het ontwerpbesluit kan tot 8 april schriftelijk een zienswijze worden ingesteld bij waterschap Hunze en Aa’s.

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft hier eind 2015 ook aandacht voor gevraagd. De fractie wilde toen van het Stadsbestuur weten wat de aanpak van de zuidelijke ringweg betekent voor de stand van het grondwater. De PvdD wilde ook weten welke maatregelen er komen en wie daarvoor betaalt. Volgens de partij was er sprake van bezorgdheid bij omwonenden.

Deel dit artikel: