Politiek springt in de bres voor marktkraamhouders die elke avond af moeten breken: “Het beleid slaat door”

Verschillende politieke partijen roepen het college op om tot inkeer te komen rond het beleid van vaste standplaatshouders in de binnenstad. Als het aan de gemeente ligt moeten ondernemers van vis- en bloemenkramen dagelijks hun kramen afbreken.

De fractie van het CDA is het hier niet mee eens. Zij hebben de gemeente om opheldering gevraagd waarbij de vragen mede ondertekend zijn door de fracties van VVD, Student & Stad, Partij voor het Noorden, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. “Tientallen ondernemers die een kraam met een vaste standplaats bezitten kregen eind vorig jaar een brief van de gemeente”, vertelt raadslid Etkin Armut van het CDA. “In deze brief stond dat zij per 1 januari elke avond af zouden moeten breken om hun kraam de volgende ochtend weer op te bouwen. Die brief kwam als een grote onaangename verrassing. Het ging het niet alleen om de toon en de timing van de brief maar ook om de boodschap.”

“Argumenten zijn wonderlijk”
Voor standplaatshouders is het een grote belasting om elke avond hun kraam weg te halen en deze de volgende dag weer op te bouwen. “Aanvankelijk zou dit beleid gelden voor de hele gemeente. Daarom is het fijn om nu van het college te horen dat standplaatshouders buiten het centrum hun kraam mogen laten staan. Maar ondernemers in het centrum moeten er toch aan geloven. Mijn fractie, gesteund door de andere partijen, vinden de argumenten die het college noemt om tot dit besluit te komen wonderlijk. Wij vinden dat er wordt doorgeslagen in de eisen die het college stelt voor ‘de beeldkwaliteit’. Dingen die bij ons centrum horen worden nu ineens gezien als verrommeling. En dat zelf in de nacht. Wij kunnen ons zich niet vinden in het standpunt dat een paar kramen ook maar enige negatieve invloed hebben op de binnenstad.”

“De kramen zijn geen storend gezicht maar passen juist in het centrum”
De partijen roepen daarom het college op om standplaatsen in het centrum ook in de avond en nacht toe te staan zodat kramen kunnen blijven staan. “Wij willen graag van de gemeente een uiteenzetting ontvangen hoe de kramen in de binnenstad inwoners, fietsers en voetgangers meer tot last zijn dan andere objecten die zich ook heel gewoon in het centrum bevinden. Daarnaast willen wij weten waarom het college de beeldkwaliteit zwaarder vindt wegen dan de moeite die het standplaatshouders kost om hun kramen af te breken en weer op te bouwen. En daarnaast zijn we benieuwd of de gemeente het met ons eens is dat de kramen eigenlijk helemaal geen storend gezicht zijn maar juist passen bij het centrum.”