Gemeente wil in september beginnen met Skaeve Huse, maar tegenstanders sluiten rechtsgang niet uit

nieuws
Bij het proces Skaeve Huse liepen de gemoederen hoog op in de gemeente. De gemeenteraad wil zulke situaties in de toekomst voorkomen. Foto: Joris van Tweel

De bezwaren zijn verwerkt, de omgevingsvergunning is aangepast: vanuit de gemeente staat niets meer in de weg om in september te beginnen met de aanleg van woonvorm Skaeve Huse bij Harkstede. De bal ligt nu bij de tegenstanders van de opvang voor mensen met verslavingen of psychiatrische problemen. Zij overwegen een gang naar de rechter.

De gemeente verleende half augustus een omgevingsvergunning voor de tijdelijke nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg bij Harkstede. Omwonenden, die al sinds de eerste plannen uit 2020 tegen de bouw van de speciale opvangplek zijn, gingen in bezwaar. Ze kregen op een aantal punten gelijk, maar de verleende vergunning blijft in stand. Om aan de gegrond verklaarde bezwaren tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur een aantal afspraken expliciet vastgelegd in de vergunning. De bezwarencommissie vroeg de gemeente onder meer om de situatietekening op te nemen in de vergunning en alle beheersmaatregelen ‘hard’ te verankeren. Denk aan directe contactmogelijkheden bij overlast en doorlopende dialoog met de omgeving.

Een aantal andere bezwaren zijn inmiddels op andere manieren van tafel geveegd. Zo staat Skaeve Huse de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg uit Meerstad niet meer in de weg. Daarvoor heeft de gemeente grond aangekocht, ook om er zeker van te zijn dat de woonunits niet in de buurt liggen van grond waar pesticiden of herbiciden gebruikt worden.

Gang naar de rechtbank lijkt logisch

Maar het biedt de tegenstanders van Skaeve Huse waarschijnlijk nog geen soelaas. Al sinds de eerste plannen in 2020 vinden zij de plek waar de opvang moet komen volkomen ongeschikt: vlakbij wonen gezinnen en bovendien loopt er een drukke weg langs. Daar veranderen de aangepaste plannen niks aan. De tegenstanders kunnen nu beroep instellen bij de rechtbank.

Anna Kwint, advocaat van de tegenstanders, kan nog niet met zekerheid zeggen of dat ook gaat gebeuren. “Het inhoudelijke besluit kregen we pas vandaag. We gaan dat eerst bespreken. Ik heb gezien dat ze ons tegemoetkomen, maar het probleem blijft de locatie en de commissie doet daar niks aan. Ik schat in dat we doorgaan met de procedure, maar dat hangt er wel vanaf wat de gemeente wil doen. Die wil in september beginnen met de aanleg, dus het kan zijn dat we snel moeten handelen.”