Politiek vraagt zich af waarom omwonenden ogenschijnlijk genegeerd worden bij realisatie Skaeve Huse

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De fracties van PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en VVD vragen de gemeente om opheldering rond woonvorm Skaeve Huse. De partijen willen weten waarom het lijkt alsof omwonenden genegeerd worden bij de realisatie van de opvanglocatie voor verslaafden en mensen met psychische problemen.

“Omwonenden van de woonvorm Skaeve Huse, dat gebouwd moet gaan worden bij Harkstede, zijn al sinds het prille begin tegen de plannen en zijn in bezwaar gegaan”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw van de PVV. “Op een aantal punten kregen ze gelijk, maar de verleende vergunning blijft in stand. De plek om mensen op te vangen wordt door de omwonenden als ongeschikt geacht.”

De omwonenden kregen, zoals Blauw al aangeeft, op een aantal bezwaarpunten gelijk. Om aan de gegrond verklaarde bezwaren tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur een aantal afspraken expliciet vastgelegd in de vergunning. De bezwarencommissie vroeg de gemeente onder meer om de situatietekening op te nemen in de vergunning en alle beheersmaatregelen ‘hard’ te verankeren. Denk aan directe contactmogelijkheden bij overlast en doorlopende dialoog met de omgeving. Een aantal andere bezwaren is inmiddels op andere manieren van tafel geveegd. Zo staat Skaeve Huse de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg uit Meerstad niet meer in de weg. Daarvoor heeft de gemeente grond aangekocht, ook om er zeker van te zijn dat de woonunits niet in de buurt liggen van grond waar pesticiden of herbiciden gebruikt worden.

Blauw: “Het probleem is de locatie. Die brengt veel angst en onrust met zich mee en ontneemt het woonplezier van omwonenden. Wat ons al jaren opvalt is dat het lijkt of omwonenden worden genegeerd en de gemeente alles op alles zet om deze woonvorm op deze locatie te vestigen. Wij willen van de gemeente weten waarom dit zo is. Daarnaast willen we weten of de gemeente wel alles op alles heeft gezet om een alternatieve locatie te vinden met een behoorlijke afstand van een woonwijk.”

De omwonenden overwegen om nu een gang naar de rechter te gaan maken. “Dit kan voor vertraging zorgen en kan uiteindelijk leiden tot afstel. Wij willen van de wethouder weten of dit ook een extra reden is om te kijken naar alternatieve locaties.” De vragen over Skaeve Huse zullen woensdag door het College worden beantwoord.