Raad roept gemeente op om te bemiddelen tussen demonstranten en RUG: “Dit is niet een taak van de gemeente”

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond het College opgeroepen om te bemiddelen tussen pro-Palestijnse demonstranten en de Rijksuniversiteit Groningen. Het debat in de raadszaal verliep ongemakkelijk, want verschillende fracties vinden dat dit onderwerp niet aan de gemeente is.

Het debat vond plaats op een moment dat een gebouw van de RUG bezet werd en er tussen demonstranten en agenten rake klappen werden uitgedeeld. Dat er zou worden overgegaan tot ontruiming van het tentenkamp op het Harmonieplein was op het moment van dit debat nog niet bekend. Omdat ook onbekend is wat er de komende periode verder gaat gebeuren is er voor gekozen om dit artikel te publiceren.

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Er is sprake van een patstelling”
Het voorstel om de dialoog aan te gaan wordt op tafel gelegd door GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Student & Stad en D66. Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “De afgelopen periode zijn we opgeschrikt door gruwelijke beelden van gebeurtenissen in de wereld. In de hele wereld vinden demonstraties plaats. Sinds 13 mei wordt door Groningse studenten en medewerkers vreedzaam gedemonstreerd . waarbij men een tentenkamp heeft ingericht op het Harmonieplein. Sindsdien is er sprake van een patstelling. De demonstranten willen dat de banden met Israël verbroken worden, de RUG wil dit niet. De partijen die dit voorstel indienen hebben niet dezelfde opvatting over wat hieraan ten grondslag ligt. Toch zijn we samen tot deze motie gekomen.” De partijen roepen het College op om te bemiddelen tussen demonstranten en Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor moet een onafhankelijk georganiseerde onderzoekscommissie worden aangesteld.

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Gevaar is dat er een glijdende schaal ontstaat”
Het betoog van Van Hoorn wordt diverse keren onderbroken door interrupties. Rik Heiner van de VVD: “Meneer Van Hoorn zegt dat er vreedzaam wordt gedemonstreerd, maar zo vreedzaam is het buiten nu niet. Dit voorstel komt te vroeg.” Kelly Blauw van de PVV: “We gaan het nu hebben over een geopolitieke situatie. Laten we ons als gemeente bezighouden met onze kerntaken. We weten niet wat er buiten gebeurt; we weten dus ook niet waar we over stemmen.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het is niet de taak van de gemeente om demonstranten te ondersteunen, wat je ook van de situatie vindt. Het gevaar is ook dat er een glijdende schaal ontstaat. Moeten we dit straks bij alle demonstraties doen?”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Bemiddeling kan opening bieden”
Van Hoorn zegt dat op het moment van het debat niet duidelijk is wat zich buiten op straat aan het ontwikkelen is. “Ik vind het ook heel vervelend dat sommige partijen hier doen alsof zij meer informatie hebben. Ik neem het die partijen kwalijk dat zij dat frame hier neer willen zetten.” GroenLinks wordt gesteund door de ChristenUnie. Peter Rebergen: “Het gaat over een thema dat veel mensen diep raakt. We hebben de afgelopen periode met veel mensen gesproken. In gesprek gaan is belangrijk. Een bemiddeling kan opening bieden.”

Daan Brandenbarg (SP): “Zinnig om partijen bij elkaar te brengen”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Wat er nu op straat gebeurt laat zien hoe belangrijk deze motie is. Verbinding zoeken is zeer noodzakelijk.” Daan Brandenbarg van de SP: “Als er dingen in onze gemeente gebeuren, dan heb je je daar als volksvertegenwoordiger tot te verhouden. De demonstranten maken zich zorgen over het beleid van de RUG. De universiteit maakt zich zorgen over het tentenkamp dat is verrezen. Het is heel zinnig om de partijen bij elkaar te brengen.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vervangt als eerste loco burgemeester Koen Schuiling. Wijnja: “In de motie wordt gevraagd om te bemiddelen. Wij kunnen hier mee uit de voeten.” Uiteindelijk wordt het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen: 31 raadsleden stemmen voor, 8 tegen.