Politiek roept Veiligheidsregio op om in te zetten op voorkomen stalbranden

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeenteraad heeft de Veiligheidsregio Groningen, VRG, woensdagavond opgeroepen om in te zetten op het voorkomen van stalbranden.

De Veiligheidsregio werkt momenteel aan het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing. Aan alle gemeenteraden in de provincie is gevraagd om met aandachtspunten te komen. Al deze punten worden verzameld, waarna de Veiligheidsregio beslist wat onderdeel gaat worden van het beleid. Het verzoek om in te zetten op het voorkomen van stalbranden was ingebracht door PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks, Partij voor het Noorden en SP.

Joren van Veen (PvdA): “Vorig jaar kwamen er 130.000 dieren om het leven”
Joren van Veen van de PvdA: “In 2022 zijn er in ons land 130.000 dieren omgekomen door branden in stallen. Het gaat om een immens aantal. In 2019 is landelijk al aangegeven dat er voor dit specifieke onderwerp aandacht moet komen. Omdat de aanpak stagneerde is hier vorig jaar opnieuw aandacht voor gevraagd. Ons verzoek is om, in navolging van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, extra preventief te handelen met als doel dat er minder stalbranden ontstaan.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “We moeten ons houden bij kerntaken”
Stadspartij 100% voor Groningen wil ook minder stalbranden, maar steunt het voorstel niet. Amrut Sijbolts: “Het gaat over de kerntaken. Als we de taken van de Veiligheidsregio uit gaan breiden dan moet de gemeente extra geld bij gaan leggen. Wij denken daarom dat we ons moeten houden bij de kerntaken. Afgelopen jaar heeft zich één stalbrand in de provincie voorgedaan. Dit voorstel lijkt dan ook meer op incidentenpolitiek.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Is geld belangrijker dan levende wezens?”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren gelooft zijn oren niet: “Ik ben ontzettend verbaasd. De aanpak van stalbranden wórdt straks een kerntaak. Er is regelgeving in de maak vanuit Den Haag, waarbij dit onderdeel wordt van de taken. Ondertussen verbranden er levende wezens levend. En dat vindt de Stadspartij geen kerntaak?” Sijbolts: “Stalbranden zijn vreselijk. Maar als er een taak bijkomt dan moet er ook geld van het Rijk bijkomen. Er kan niet van gemeenten verwacht worden, met het ravijnjaar in zicht, dat we meer geld uit gaan geven.” Van Zoelen: “Is geld belangrijker dan levende wezens?” Sijbolts: “De situatie is erg. Maar met meer preventie zullen we stalbranden niet voor honderd procent gaan voorkomen. Incidenten kunnen er altijd gebeuren.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Gaan we dubbel werk doen?”
D66 begrijpt de zorgen van de Stadspartij wel. Maria Martinez-Doubiani: “Daarnaast heeft de burgemeester vorige week een toezegging gedaan dat hier aandacht voor zou komen. Uit mijn onderzoek blijkt tevens dat ook de Omgevingsdienst zich hier mee bezighoudt. Betekent dit dat we nu straks dubbel werk gaan doen?” Van Veen: “Stalbranden zijn voor zover ik weet niet een onderdeel van het takenpakket van de Omgevingsdienst. Met deze motie zeggen we ook niet om tonnen uit te trekken of om extra personeel aan te trekken. We zeggen alleen dat het goed zou zijn dat hier extra aandacht voor komt. En of de Veiligheidsregio dat gaat doen of de Omgevingsdienst. Be my guest.”

Locoburgemeester Rik Van Niejenhuis (PvdA): “Voorkomen van stalbranden past binnen het takenpakket”
Tweede locoburgemeester Rik van Niejenhuis vervangt op dit onderwerp de afwezige burgemeester Koen Schuiling: “De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Het voorkomen van stalbranden past binnen het takenpakket. In Groningen wordt al sinds 2018 gewerkt met een actieplan om zulke branden te voorkomen. Landelijk wordt er op dit moment door het ministerie van Landbouw ook gewerkt aan een plan dat zulke branden moet voorkomen. Wat de Veiligheidsregio wil is dat u hen verrijkt met uw aandachtspunten. U vraagt om in te zetten op het voorkomen van stalbranden. Dat wordt meegenomen in hun vergadering, waarbij ze zelf beslissen hoe ze daar mee om zullen gaan.”

Pablo Vermerris van Student & Stad vindt dat de Veiligheidsregio er al mee bezig is: “Daarom is deze motie overbodig en zullen wij tegen stemmen.” De Stadspartij sluit zich bij die woorden aan. De andere fracties stemmen voor. Uiteindelijk wordt de motie met 31 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.