Terwijl kabinet met Lelylijngeld schuift, vraagt de EU om de spoorlijn in 2050 klaar te hebben

nieuws
Foto: Rob Dammers - Rotterdam Centraal NSR ICNG 3222 IC 1148, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135863118

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke nieuwe spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. De EU vraagt Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 af te hebben. Dat terwijl het kabinet vorige week nog geld voor de Lelylijn richting twee andere spoorprojecten stuurde.

De vraag van de EU om de Lelylijn in 2050 af te hebben, betekent volgens de drie noordelijke provincies ook dat Nederland voldoende middelen moet reserveren om de Lelylijn aan te kunnen leggen. Het inmiddels demissionaire kabinet zette er al drie miljard euro voor opzij.

Hoewel onderzoeken nog moeten laten zien welk prijskaartje aan de nieuwe, snelle spoorlijn tussen Noord-Nederland en de Randstad gaat hangen, lijkt al duidelijk dat er veel meer geld nodig is. Met de beslissing van woensdag kunnen de komende jaren aanvragen worden gedaan voor Europese financiering voor onder meer de Lelylijn.

Er moet geld komen en blijven, maar kabinet heeft andere plannen

Daarnaast ‘indexeert’ het kabinet jaarlijks bedragen die opzij zijn gezet. Dat betekent dat er steeds wat bij komt in de pot voor de Lelylijn, omdat alles immers constant duurder wordt door inflatie. Van de indexering van dit jaar wil het kabinet miljoenen euro’s gaan gebruiken voor onder meer de versnelde aanpak van de ‘flessenhals’ bij Meppel.

Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Fryslân en voorzitter van de Noordelijke samenwerking Mobiliteit, kijkt daarom naar de formerende partijen voor een oplossing: “Het ‘weggeven’ van de indexatie op de financiële reservering voor de Lelylijn, zoals het demissionaire kabinet voorstelt in de Voorjaarsnota, getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie en staat haaks op besluitvorming in Europa. De aanpak van Zwolle-Meppel is zeer relevant en verdient financiering, maar om daar de reservering voor de Lelylijn voor in te zetten is ongepast en doet geen recht aan de grote opgave van de achterstallige investeringen in het spoornetwerk in Noord-Nederland”.