Oppositiepartijen willen ‘stevige maatregelen’ tegen groeiende criminaliteit: meer camera’s in binnenstad en wapencontroles op scholen

Het is tijd om stevige maatregelen te nemen tegen de toenemende criminaliteit en de bijbehorende schiet- en geweldsincidenten in Groningen. Vier raadsfracties zien de ernst van de incidenten toenemen en willen daarom dat de gemeente de wortel en de stok vaker ter hand neemt.

“Helaas lijkt het erop dat het niet meer gaat om zeldzame geweldsincidenten en wordt de ernst van incidenten steeds groter”, stellen het CDA, de Stadspartij, de VVD en de PVV in schriftelijke vragen aan het college. “Steeds vaker lijkt de criminele onderwereld zich aan de oppervlakte te tonen. Hoewel de criminele wereld al een zorg op zichzelf is, maken wij ons extra zorgen om onschuldige voorbijgangers en omwonenden. De schietpartij van woensdagavond vond plaats op een drukbezochte plek midden in het centrum. En dat komt vaker voor. Het risico dat onschuldige omstanders slachtoffer worden is wat ons betreft onacceptabel. Wat onze fracties betreft is het daarom zaak dat er stevige maatregelen worden genomen.”

Camera’s

De partijen hebben ook wel een idee over hoe dat zou moeten. Cameratoezicht is al sinds jaar en dag een discussiepunt in de gemeente. Bijna precies een jaar geleden werd er, ook na een reeks incidenten, met het college gediscussieerd over de uitbreiding van het cameratoezicht in de Groningse binnenstad. Burgemeester Koen Schuiling riep eerder deze maand nog op tot een brede discussie over cameratoezicht.

Die handschoen pakken de vier partijen nu op: “Cameratoezicht is geen doel op zich, maar wel een zeer belangrijk middel om de veiligheid van onze inwoners en bezoekers – met name in en rondom de binnenstad – beter te waarborgen. Camera’s moeten niet lichtzinnig worden geplaatst, ook vanwege de privacy. Maar het hebben van  een voldoende dekkend cameranetwerk is essentieel voor de burgemeester en de politie om de openbare orde te handhaven. Sterker, daders kunnen nu ontkomen vanwege het ontbreken van voldoende cameratoezicht. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. ”

Preventieve controles op scholen

Belangrijk speerpunt in nieuw beleid vanuit de gemeente is het tegengaan van wapenbezit onder jongeren. De fracties pleiten ervoor dat de gemeente in ieder geval overweegt om het programma Preventie en Gezag, waarmee de gemeente, zorg en justitie willen voorkomen dat jongeren verstrikt raken in het criminele circuit, wordt uitgebreid van alleen de noordelijke stadswijken naar andere wijken en dorpen.

Als dit programma de ‘wortel’ moet zijn om de stijgende trend van wapenbezit tegen te gaan, zien de partijen ook heil in de ‘stok’. Scholen zouden moeten gaan werken met het “barrièremodel”, wat onlangs door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is opgesteld. Daarin worden scholen niet alleen geadviseerd over voorlichting over wapens op scholen, maar ook over de manier waarop er preventief gecontroleerd kan worden op wapenbezit.

Dit soort controles zou kunnen worden geïntensiveerd, vinden de fracties: “Dealers en andere drugscriminelen bevinden zich in een wereld waarin het meer de norm dan een uitzondering is om zich te bewapenen. Maar ook onder jongeren is een stijgende trend van wapenbezit te zien, ondanks dat dit grote risico’s met zich meebrengt, voor de samenleving, voor henzelf en hun eigen toekomst. Onze fracties maken zich zorgen om de veranderende norm onder jongeren omtrent het bezit van slag- en steekwapens.”