Burgemeester maakt zich zorgen over toename geweld in binnenstad en wil discussie over meer camera’s

nieuws
Foto: Chris Castillo from FreeImages

Het ophangen van meer camera’s in de binnenstad om het aantal geweldsincidenten af te laten nemen is één van de mogelijke opties. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) laat weten dat het belangrijk is dat de discussie zo breed mogelijk gevoerd gaat worden.

Schuiling reageerde op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Yaneth Menger: “Tijdens het afgelopen Paasweekend hebben zich in de binnenstad een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Op de Grote Markt liep een persoon een schedelbreuk op en in de Papengang werd iemand tegen het hoofd geschopt. Het zijn al de zoveelste geweldsincidenten waar we mee te maken krijgen. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.”

Jalt de Haan (CDA): “Politie heeft al meermaals aangegeven dat cameratoezicht keihard nodig is”
De reactie van Menger kan op bijval rekenen van de fracties van ChristenUnie, Partij voor het Noorden, VVD, CDA en PVV. Jalt de Haan van het CDA: “Het is belachelijk dat we het bij dit onderwerp opnieuw moeten hebben over de uitbreiding van het cameratoezicht. De politie heeft al meermaals aangegeven dat ze cameratoezicht keihard nodig hebben. Lijkt het de burgemeester niet verstandig om hier binnenkort een discussie over te voeren om het aantal camera’s uit te breiden?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Uitgangspunt is om het uitgaan voor iedereen leuk en gezellig te laten zijn”
De burgemeester is in zijn antwoord duidelijk: “Het klopt dat er de afgelopen periode een aantal zeer ingrijpende gewelddadigheden hebben plaatsgevonden tijdens het uitgaansleven in de binnenstad. Aan de preventieve kant zetten we stappen. Zo word ik elke maandagochtend bijgepraat over wat er in het weekend ervoor heeft plaatsgevonden. Maar tijdens dat gesprek wordt ook vooruitgeblikt op wat ons staat te wachten. We werken aan een lange termijn visie waarbij het uitganspunt is om het uitgaan voor iedereen leuk en gezellig te laten zijn en te blijven.”

“Ik deel de zorgen”
Schuiling vertelt verder dat alle informatie die verzameld wordt, gedeeld wordt met de politie en de toezichthouders. “Maar ik deel de zorgen die hier op tafel worden gelegd. De toename heeft verschillende oorzaken. We zien tijdens het uitgaan dat zich enorme hoeveelheden mensen in de binnenstad ophouden. Dit gegeven, in combinatie met middelengebruik, kan uitmonden in oplopende agressie die zich manifesteert na een bepaald tijdstip in de nacht.”

“Uitbreiding van cameratoezicht is een optie”
“We zijn op dit moment het aantal incidenten in beeld aan het brengen en aan de hand van deze informatie kunnen we bestuurlijke maatregelen nemen. Dat doen we samen met de politie, maar ook met de horeca. En dat is ook de route. Eerst inventariseren. En dan op basis van de feiten de volgende stappen zetten. En uiteindelijk hebben we verschillende bestuurlijke maatregelen in ons arsenaal zitten waar we gebruik van kunnen maken. We kunnen een persoon bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen. Maar ook de uitbreiding van cameratoezicht is een optie. Binnenkort gaan we het hier in de raad over hebben, en het is denk ik heel goed om die discussie ook in de volle breedte te voeren. De behoefte aan meer camera’s zou passen in het patroon van maatregelen. Maar het is verstandig om daar goed met elkaar van gedachten over te wisselen.”