Honderdvijftig huurders onnodig verhuisd voor Oosterhamriktracé; woningen worden toch niet gesloopt

nieuws
Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

Nijestee stelt het afbreken van 154 woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade voor ongeveer vijftien jaar uit. De woningen zouden in 2022 afgebroken worden en vervangen door andere bouw vanwege het Oosterhamriktracé, maar dit plan is op de lange baan geschoven door de gemeente.

Vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen, die samenhangen met de geplande verplaatsing van het busverkeer naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan, wilde Nijestee de woningen in 2022 slopen. In de nieuwe inrichting van de Oosterhamrikzone zou vervolgens nieuwe woningbouw gaan plaatsvinden.

Maar inmiddels is duidelijk dat de plannen van de gemeente met het busvervoer en de rest van het Oosterhamriktracé op een laag pitje staan. Er is te weinig geld voor de plannen, met name voor de bouw van een nieuwe busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal, waardoor deze ook voor de lange termijn niet concreet zijn.

‘Heel zuur voor vertrokken bewoners, dit was hun thuis’

Van de 154 woningen die Nijestee wilde slopen en vervangen door nieuwbouw zijn inmiddels 150 bewoners verhuisd, vertelt Esseline Schieven, directeur van de woningcorporatie. De bewoners zijn sinds 2018 weggetrokken uit de woningen, met de gedachte dat hun huis gesloopt zou worden. De gedachte dat deze verhuizingen voorlopig onnodig blijven, maakt Schieven verdrietig: “Dit is zuur voor bewoners, die in de verwachting waren dat hun woning zou worden gesloopt. Het is niet leuk om je thuis achter je te laten. Als we dit geweten hadden, zouden we deze bewoners nooit hebben laten verhuizen.”

Schieven benadrukt dat haar corporatie zelf heeft besloten om af te zien van de sloop, omdat er vanuit de gemeente geen enkele indicatie is gegeven over een eventueel fiat voor de aanleg van de nieuwe busroute: “We weten alleen dat er voorlopig niks gaat gebeuren en dat er op korte termijn ook geen besluit genomen gaat worden.”

Renovatie voor nog eens vijftien jaar bewoning

De afgelopen jaren werden de woningen gevuld door tijdelijke bewoners, om leegstand van sociale huurwoningen te beperken. De huurcontracten van de tijdelijke bewoners worden beëindigd. Nijestee gaat nu, in plaats van de sloop, groot onderhoud plegen aan de woningen. Daarmee moeten de huizen klaar zijn voor nog eens vijftien jaar reguliere bewoning.

Alle oud-bewoners zijn, zo stelt Nijestee, geïnformeerd over het uitstel van afbraak. De oud-bewoners hebben met voorrang een andere woning gekregen en verhuisvergoeding. Schieven laat weten dat de oud-bewoners als eerste in aanmerking komen voor een nieuw, regulier huurcontract voor de woningen: “Maar wel met de wetenschap dat de woningen tussen nu en vijftien jaar waarschijnlijk wel gesloopt gaan worden. Anders kan het gebied niet goed opnieuw ingericht worden.”