CareX-bewoners Oosterhamriktracé zitten met de handen in het haar: “Voor ons is er geen oplossing”

nieuws
Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

De huidige bewoners van de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en de kop van de Oosterhamrikkade zitten met de handen in het haar. Via leegstandsorganisatie CareX zijn zij in de woningen terecht gekomen, maar nu de sloop van de panden niet doorgaat dreigen zij tussen wal en schip te vallen.

“Ik weet het niet meer”, verzucht één van de huurders die voor dit artikel anoniem wil blijven. “We hebben bij CareX een tijdelijk contract getekend dat we in deze woningen mogen blijven wonen tot ze gesloopt worden. Wanneer er niet gesloopt zou gaan worden, zou ons contract verlengd worden en zouden wij er langer mogen blijven wonen. Nijestee, die de afgelopen jaren het beheer over de panden heeft gehouden, wil de woningen nu grootschalig gaan renoveren waardoor de panden nog vijftien jaar mee kunnen. Daarom moeten wij er nu uit terwijl wij er onder de belofte zijn gaan wonen dat er gesloopt zou gaan worden. Ze komen dus ineens met een volledig nieuw plan. De oude bewoners, die hier moesten vertrekken, omdat sloop dreigde, krijgen na het renovatieproces eerste keus of ze hier weer terug willen keren. Maar voor ons is er geen oplossing.”

Oosterhamriktracé
Het verhaal heeft te maken met het Oosterhamriktracé. Dit project houdt in dat in de toekomst auto’s over de Oosterhamrikbaan van de binnenstad naar de oostelijke ringweg kunnen rijden. Dit is nu nog een busbaan. De lijnbussen rijden dan door de Vinkenstraat, Wielewaalplein en E. Thomassen à Thuessinklaan. Om dit plan mogelijk te maken zouden 154 woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade gesloopt moeten worden. In de nieuwe inrichting van de Oosterhamrikzone zou vervolgens woningbouw gerealiseerd worden. De plannen zijn echter door de gemeenteraad in de ijskast gezet.

“Voor ons is er straks helemaal niks”
De huidige bewoners weten nu niet waar ze aan toe zijn: “Je kunt spreken van dezelfde belofte als in 2018. Ook toen werd gezegd dat men er kon blijven wonen tot de woningen gesloopt zouden worden. Dat is ook tegens ons gezegd. Maar wij zullen komend najaar onze huizen moeten verlaten omdat de panden gerenoveerd gaan worden. En de situatie is wrang. De oud-bewoners krijgen bijvoorbeeld voorrang op WoningNet wanneer zij straks op deze gerenoveerde woningen reageren. Toen zij hier moesten vertrekken was er voor hen vervangende huisvesting. Terwijl er voor ons helemaal niks is: we worden niet tegemoet gekomen, krijgen geen voorrang op WoningNet en er is geen financiële compensatie.”

“Nijestee schuift het af”
De bewoner heeft contact gezocht met Nijestee: “Afgelopen vrijdag heb ik gesproken met de woningcorporatie. Daar werd me verstaan gegeven dat ik maar contact moest zoeken met CareX omdat ik bij hun een contract heb getekend. CareX wil ons graag helpen maar heeft niet ineens ruimte voor ruim 150 bewoners. Want voor de duidelijkheid, CareX treft in mijn ogen geen blaam. Maar ik vind dat Nijestee zich er wel heel makkelijk van af maakt. Ze doen alsof het niet hun verantwoordelijkheid is. Zoek het maar uit.”

“Ik ben mijn vorige huurwoning uitgevlucht na bedreigingen van de huurbaas”
Dat deze bewoner anoniem zijn verhaal doet aan OOG Tv heeft een reden die samenhangt waarom er nu onder de vlag van CareX wordt gewoond. “Het is een noodoplossing. Wegens een onveilige woonsituatie ben ik mijn vorige huurwoning uitgevlucht. En dan kom je op straat te staan. En dan blijkt al snel dat je, ondanks dat je al vijf jaar staat ingeschreven, te weinig punten hebt voor een huurwoning. Vorig jaar ben ik via CareX op deze plek komen wonen, waarmee ik in de veronderstelling was tijd te hebben voor er een definitieve oplossing voor mijn situatie is.”

“Het is niet kies om tijdens een wooncrisis een volledige wijk te ontruimen”
Inmiddels hebben verschillende politieke partijen zich het lot van de huidige bewoners aangetrokken. De bewoners hopen op hun beurt dat de gemeente in actie komt. “We stevenen af op een herhaling van wat er in 2018 is gebeurd waarbij bewoners ook noodgedwongen hun huis moesten verlaten. Het lijkt ons verstandig om Nijestee eens flink aan de tand te voelen over de omstandigheden waarin de bewoners van de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade nu verkeren. Wij vinden dat Nijestee verantwoordelijkheid draagt voor de bewoners, en niet Carex. Het is niet kies om tijdens een wooncrisis een volledige wijk te ontruimen zonder alternatieven of oplossingen te bieden en daarnaast de verantwoordelijkheid naar de tussenpartij te schuiven. Nijestee laat nu willens en wetens de huidige bewoners de dupe worden van een heel nieuw bedacht plan waar nooit informatie over gegeven is, waar niemand ooit of eerder van op de hoogte is gesteld en waar niet voor is getekend.”