“Kunstenaars hoeven niet bang te zijn dat atelierruimte verloren gaat; gesprekken over opknappen gebouwen”

nieuws
Foto: Albrecht Fietz via Pixabay

Kunstenaars hoeven zich geen zorgen te maken dat er atelierruimte gaat verdwijnen uit de gemeente. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zegt dat het de bedoeling is dat er op lange termijn ruimte wordt toegevoegd.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Floor Mertens van de SP: “In de herfst van 2022 hebben we vragen gesteld over het belang van betaalbare atelierruimtes. Desondanks komen er nog steeds signalen binnen dat kunstenaars in onzekerheid zitten. Ze hebben onlangs zelfs een manifest en petitie gepubliceerd. Een substantieel deel van de ateliers bevindt zich in panden die in eigendom zijn van woningcorporaties. De kunstenaars in deze ateliers vrezen dat het achterstallig onderhoud aan de panden en de gestegen kosten voor renovatie, mogelijk zal leiden tot forse huurverhogingen of gedwongen verplaatsing. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “De angst bij kunstenaars is overbodig”
Wethouder Van Niejenhuis laat weten dat de uitgangspunten voor het atelierbeleid niet gewijzigd zijn. “We zijn goed in gesprek met de woningcorporaties, maar de vooruitgang op dit onderwerp is inderdaad wat beperkt. Er waren klachten over het beheer van de panden. Daar hebben we recent ook nog over gesproken met corporaties. Specifiek ook met Patrimonium, omdat daar wat zorgen zijn. Zij hebben bij ons aangegeven dat ze daar nog dit jaar mee aan de slag willen gaan. De angst die bij kunstenaars leeft dat ze hun ruimtes kwijt kunnen raken is wat ons betreft overbodig.”

“Zolang er geen goede alternatieven zijn zal er niks veranderen”
“Het is wel waar dat beide corporaties eigenlijk zouden willen stoppen met het exploiteren van ateliers. Maar zolang er geen goede alternatieven zijn, zal er niks veranderen voor de kunstenaars. We zijn aan het nadenken over alternatieven. We denken ook wel dat er daarvoor in de komende tijd wat goede dingen op tafel gaan komen. Tot die tijd gaat er niets veranderen, met uitzondering dat er onderhoud gepleegd gaat worden vanuit Patrimonium aan hun panden.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Zijn we ook op zoek naar meer atelierruimtes?”
Dat antwoord kan op een vraag rekenen van de fractie van Partij voor het Noorden. Evelien Bernabela: “Is de gemeente ook op zoek naar meer atelierruimtes?” Van Niejenhuis: “Die vraag is gekoppeld aan ons Broedplaatsenbeleid. We hebben de ambitie uitgesproken dat we het aantal vierkante meters voor broedplaatsen willen verhogen. Dus die vraag loopt in dat proces mee. Deze gemeente is erg in ontwikkeling waarbij tijdelijke plekken een definitieve invulling krijgen. We willen proactief zorgen dat er steeds voldoende ruimte zal zijn voor ateliers.”