‘Gemeente moet serieus werk maken van ateliers voor kunstenaars’

Kunstenaars roepen via een manifest de gemeente op om serieus werk te maken van het beschermen van de bestaande ateliers en het creëren van nieuwe plekken.

De ateliers voor beeldend kunstenaars staan onder druk. Groningen telt momenteel zo’n 150 kunstenaars die geen atelier hebben. Er zijn veel te weinig ateliers en bovendien zijn ze vaak tijdelijk en ook nog eens te duur. De wachtlijsten bij de Huurders Vereniging Kunstenaars, Biotoop en andere atelierplekken zijn veel te lang.

Het manifest is onder meer opgesteld door de BBK, BOK en de Kunstenbond. Zij vinden dat alle tijdelijke panden permanent moeten worden. Er moeten geen atelierruimtes verdwijnen, maar er moeten juist ateliers, woonateliers en broedplaatsen bij komen.

Groningen telt vier kunstvakopleidingen (drie kunstacademies en een conservatorium) en is daarmee de toeleveraar voor de noordelijke kunsten. De gemeente moet dan ook zorgen voor een gezond vestigingsklimaat voor de kunsten. Dat is momenteel niet het geval: Groningen telt veel minder ateliers per inwoner dan andere steden.

De petitie waarin de gemeente wordt opgeroepen om in actie te komen, is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De petitie is te vinden via deze website.