Gemeentebestuur belooft beterschap bij beheer zandwegen: “Kennis en ervaring uit gebied gebruiken”

nieuws
Foto: Bram Koster

Er komt een beheerplan voor het onderhoud van zandwegen in de gemeente Groningen. Bij dit beheerplan zullen omwonenden nauw betrokken worden, zodat hun kennis en ervaringen maximaal gebruikt kunnen worden. Daartoe heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

In de oude gemeente Haren liggen diverse cultuurhistorische zandwegen. De gemeente Groningen heeft een nota opgesteld waarin uitgangspunten en maatregelen staan hoe je deze zandwegen het beste kunt beschermen, maar ook wat er nodig is om ze te beheren. Sinds de herindeling met Haren liggen de zandwegen er slecht blij. Auto’s komen regelmatig vast te zitten en bij het onderhoud is verkeerd zand gebruikt. Ook voelen bewoners en omwonenden zich niet gehoord. Tijdens eerdere vergaderingen bleek er veel discrepantie te zitten tussen omwonenden en gemeentebestuur, waarbij het College vond dat er wel goed geluisterd wordt naar omwonenden.

Rita Pestman (PvdA): “Met deze motie leggen we eerdere toezeggingen van de wethouder vast”
Om tot een oplossing te komen stelt een groot deel van de fracties een beheerplan voor. Rita Pestman van de PvdA: “De zandwegen hebben de afgelopen weken in deze raad heel wat stof doen opwaaien. Bij de laatste vergadering heeft de wethouder toezeggingen gedaan. Met deze motie leggen we die toezeggingen vast. Wij merken dat dit van groot belang is voor de bewoners. Overigens wil ik toevoegen dat de motie is opgesteld door meneer Sietsma van GroenLinks, die helaas vandaag niet aanwezig kan zijn.”

Korte lijnen
De zandwegen zijn van groot cultuurhistorisch belang, dat alleen tot zijn recht komt als beheer en onderhoud integraal gericht zijn op onderhoud van sloot, berm én weg. In het beheerplan moet geborgd worden dat iedere zandweg zijn eigen aanpak nodig heeft. De partijen roepen daarnaast op om te onderzoeken of boeren betrokken kunnen worden bij het beheer van de bermen. Ook moet het beheerplan openbaar worden, zodat voor bewoners duidelijk en helder is wat wanneer plaats gaat vinden. Ook roepen de partijen op om met korte lijnen te gaan werken, waarbij snel gereageerd wordt op berichten van omwonenden.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wij willen een onderzoek naar een landschapsbeheer gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie”
De Partij voor het Noorden wil samen met Student & Stad, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen nog een stapje verder gaan. Leendert van der Laan: “Wij willen dat er een onderzoek komt naar een in landschapsbeheer gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie moet als taak krijgen dat ze de zorg, communicatie en uitvoering van dit bijzondere gebied tot een goede uitvoering kan brengen. Het is voor de duidelijkheid geen motie van wantrouwen tegen Stadsbeheer. Maar de afgelopen vijf jaar zijn er fouten gemaakt. Wij denken dat een gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie het verschil kan maken. Voor de duidelijkheid: wij vragen alleen om een onderzoek of dit een goede stap zou kunnen zijn.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Voor de herindeling ging het toch ook goed?”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD is kritisch op het voorstel van de Partij voor het Noorden: “Voor de herindeling, dus voor 2019, had de gemeente Haren het onderhoud in eigen beheer. Toen ging het goed. Dat kan dan toch nog steeds? De mensen van toen zijn er nog. U stelt een beheersorganisatie voor, maar zijn zulke organisaties er überhaupt te bekennen?” Van der Laan: “Wij roepen op om dit te gaan onderzoeken. De vragen die u stelt, zouden wij ook kunnen stellen. Dat is ook waar wij heel nieuwsgierig naar zijn.”

Etkin Armut (CDA): “Komt dit niet te vroeg?”
Etkin Armut van het CDA: “Ik begrijp wat de Partij voor het Noorden wil. Maar komt dit niet te vroeg? In de motie van mevrouw Pestman wordt opgeroepen om met korte lijntjes te gaan werken. En in uw motie wordt Stadsbeheer aan de kant geschoven.” Van der Laan: “Het uitvoeren van een onderzoek duurt lang. We zijn al een jaar bezig met de uitvoering, en het blijft maar doorzeuren. Wat ons betreft kunnen we prima twee sporen bewandelen. Als de gemeente het echter goed oppakt, er wordt beterschap beloofd, en het pakt goed uit, dan kan een conclusie zijn dat een landschapsorganisatie overbodig is. Maar dat weten we nu nog niet.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Eigen regie zorgt voor betrokkenheid”
Wethouder Wijnja is kritisch als het om de motie van de Partij voor het Noorden gaat: “Ik begrijp de vraag, maar dit is wel een andere richting. Het onderhoud is jarenlang door de gemeente Haren gedaan. Als je gaat werken met eigen regie dan zorgt dat ook voor betrokkenheid. Die gezamenlijkheid hebben we nodig. Onze insteek is om het zelf te doen. De motie van mevrouw Pestman geeft handvaten, het is niet zinvol om nu op twee sporen te gaan zitten.”

“Soms zijn er tegengestelde belangen”
Want de wethouder is wel positief over de eerste motie: “Mijn eerdere toezeggingen zijn echter wel scherp neergezet. Wat ik wel mee wil geven is dat het uiteraard belangrijk is om kennis en ervaring uit het gebied te gaan gebruiken, maar dat hier soms ook sprake kan zijn van tegengestelde belangen. Soms moeten we keuzes maken, wat betekent dat niet iedereen de honderd procent krijgt die hij wil. Werkenderwijs willen we het steeds beter doen.”

De motie van mevrouw Pestman wordt unaniem aangenomen: 43 raadsleden stemmen voor, 0 tegen. De motie van de Partij voor het Noorden wordt aangehouden.

Stichting Landelijk Gebied Haren: “Stadsbeheer heeft te weinig kennis en affiniteit”
De stichting Landelijk Gebied Haren laat in een eerste reactie weten kritisch te zijn. “Wat we woensdagavond gezien hebben is dat het College voor het werkelijke probleem wegloopt”, vertelt Jan Wittenberg. “De kern is dat Stadsbeheer te weinig kennis en affiniteit heeft van integraal beheer van landschapselementen, sloten, bermen en zandwegen. Maar ook te weinig kennis van het gebied, en geen bereidheid om met de bewoners samen te werken. Met een verticale organisatie zonder een zandwegregisseur die wat te zeggen heeft, zal dat ook niet gaan lukken. Ook niet met een beheerplan dat nu wordt opgesteld.”

“Je moet het gebied kennen”
Wittenberg: “Je hebt mensen nodig die het gebied kennen en weten wat ze moeten doen als er ergens een probleem ontstaat. Preventief en proactief ingrijpen is natuurlijk veel efficiënter en goedkoper. Maar daar moet je het gebied wel voor kennen èn met de bewoners communiceren. Nu spoedt Stadsbeheer zich van de ene naar de andere calamiteit. Als de wegen onbegaanbaar worden geeft men het weer de schuld. Had Stadsbeheer op tijd en op de juiste manier de wegen aangepakt, dan waren de problemen een stuk minder geweest.”

“Stadsbeheer is een hiërarchieke organisatie”
“De kern van het probleem is niet het onderhoud van zandwegen. Dat is relatief eenvoudig. Het echte probleem is de zeggenschap: wie doet wat op welk moment. De diverse koninkrijkjes binnen Stadsbeheer zijn niet bereid iets van hun zeggenschap af te staan. Voor de bewoners is dat onbegrijpelijk. Het kan slimmer en beter, met meer gevoel voor ecologie, landschap en cultuurhistorie. De mensen met dat gevoel bestaan. Maar we zien ze niet bij Stadsbeheer. En dat is dan weer niet verbazingwekkend in een hiërarchieke organisatie waar ‘grijs’ en groen’ gescheiden werken.”

“Als Stadsbeheer verantwoordelijk wordt, gaat het dan weer vier jaar duren?”
“Het is dus zeer de vraag of de motie die woensdagavond in de raad is aangenomen over het opstellen van een beheerplan, iets gaat oplossen. Als Stadsbeheer verantwoordelijk wordt gemaakt voor dat plan, gaat het dan weer vier jaar duren? En wordt er in de tussentijd weer veel vernield? Blijft Stadsbeheer ontkennen dat het verkeerde zand is gebruikt, terwijl het eerder is toegegeven? Blijft B&W ontkennen dat op het verkeerde moment de verkeerde dingen worden gedaan? En krijgen de bewoners te horen dat ze een toontje lager moeten zingen?”