Gemeentebestuur blijft van mening dat participatie zandwegen voldoende was, raad blijft in vertwijfeling achter

nieuws
Foto: Bram Koster

Het tweede deel van een vergadering over de toekomst van de zandwegen in de voormalige gemeente Haren heeft weinig nieuwe inzichten opgeleverd. Het gemeentebestuur zegt dat het participatieproject goed is geweest, maar verschillende politieke fracties twijfelen omdat bewoners en betrokkenen een ander beeld schetsen.

“Drie weken geleden hebben we ook over dit onderwerp gesproken”, vertelt Rita Pestman van de PvdA. “En sindsdien heb ik een melodietje in mijn hoofd. In 1865 schreven J.P. Heije en J.J. Viotta het kinderliedje ‘karretje op de zandweg reed’. De laatste zinnen van dat liedje klinken als volgt: Eén karretje keert behouden weer. Het ander heeft er geen voerman meer. Waar mag hij zijn gebleven? ‘k Wed dat j’ ‘em op de zandweg vindt. Of moog’lijk wel daarneven. Het liedje geeft aan dat er in een grijs verleden ook wel eens problemen waren met zandwegen. Inwoners hebben drie weken geleden een beeld geschetst dat ambtenaren en Stadsbeheer geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Bewoners hebben ondertussen geen vertrouwen in wat er gebeurt. Voor mijn fractie staat als een paal boven water dat huizen in het gebied ten alle tijde bereikbaar moeten zijn.”

Zandwegen
Waar gaat het over? In de oude gemeente Haren liggen diverse cultuurhistorische zandwegen. De gemeente Groningen heeft een nota opgesteld waarin uitgangspunten en maatregelen staan hoe je deze zandwegen het beste kunt beschermen, maar ook wat er nodig is om ze te beheren. Sinds de herindeling met Haren liggen de zandwegen er slecht blij. Bewoners en omwonenden voelen zich niet gehoord. Eén van de vraagstukken die op tafel ligt is wat je met de gebruikers van deze wegen wilt. Wil je dat iedereen er gebruik van kan maken? Drie weken geleden werd tijdens een vergadering duidelijk dat er veel discrepantie zit tussen wat bewoners vinden en hoe het gemeentebestuur tegen het onderwerp aankijkt.

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Kortere lijntjes zijn nodig”
Toch vindt wethouder Kirsten de Wrede dat het participatieproject goed is geweest: “Bewoners hebben in kunnen spreken, en er is ruimte geweest om daar op te reageren. We hebben het over een prachtig gebied, dat we met dit plan nog mooier gaan maken. Wel hebben we gezien dat er kortere lijntjes met de bewoners nodig zijn. Daar moeten we aan gaan werken. We willen de relatie gaan herstellen.”

Rik Heiner (VVD): “Rijden ambulances zich niet vast?”
Bij de politieke fracties zijn er echter grote zorgen. Rik Heiner van de VVD: “Het onderhoud is bar slecht, en de wegen liggen er op dit moment niet goed bij. Kan de garantie worden gegeven dat als iemand met een ambulance opgehaald moet worden, de ziekenwagen het gebied in kan? Daarnaast ben ik benieuwd of we iets van de gemeente Tynaarlo kunnen leren. In hun gemeente zijn er ook veel zandwegen waarbij zij dezelfde uitdagingen hebben. Kunnen we samen met hen op gaan trekken, en personeel en materieel delen?”

Etkin Armut (CDA): “We zijn geschrokken van de verhalen”
Het CDA sluit zich daar bij aan: “Het gemeentebestuur zegt dat er veel waarde wordt gehecht aan de zandwegen. Maar hoe het er nu bij ligt is ronduit zorgelijk”, zegt Etkin Armut. “Thuiszorgmedewerkers die in hun auto’s vast komen te zitten. Wat als er in het gebied een ongeluk gebeurt? Wij zijn geschrokken van de verhalen van de insprekers. In de nota wordt met grote woorden geschreven over participatie, en toch zijn er zoveel mensen die negatieve ervaringen hebben, die zich niet gehoord voelen. Het is belangrijk dat we niet met een Stadse blik naar de landelijke gebieden kijken. Daarnaast is het belangrijk om kennis te benutten. Omwonenden hebben veel kennis en willen graag helpen: zet iedereen bij elkaar en ga op die manier aan de slag.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “De oude gemeente Haren had het juiste materieel”
Mariska Sloot: “Wat we vandaag doen zijn wensen en bedenkingen meegeven. En dat maakt ons niet gelukkig. De raad is het hoogste orgaan, maar we kunnen alleen wat tips toestoppen, terwijl we straks wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Voor ons ervaart het dat er een beheerstrategie is ontwikkeld waar op een later moment de gemeente Haren bij is ingefietst. En dat maakt mijn fractie huiverig. De oude gemeente Haren had het juiste materieel voor het onderhoud. Dat is na de herindeling per opbod verkocht. De lijntjes waren voor de herindeling heel kort. Laten we die lijntjes weer korter maken. Adviezen van deskundigen uit het gebied kosten niets. Tijdens de herindeling werd beloofd dat er voor Haren niets zou veranderen: laten we ons houden aan die belofte.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Heeft het gemeentebestuur de voorjaarsvakantie nuttig besteed?”
Ook de Partij van het Noorden is kritisch. Leendert van der Laan: “Drie weken geleden zijn we opgeschrikt door het geluid van de insprekers. Ik ben heel benieuwd hoe het gemeentebestuur de Voorjaarsvakantie heeft gebruikt. Heeft men geprobeerd om de werelden dichter bij elkaar te brengen?” Op dat vlak kan wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) de Partij voor het Noorden geruststellen: “Wij zijn niet op onze handen gaan zitten. Na de vergadering ben ik na gaan denken waar nu precies het onoverbrugbare verschil zit. Ik heb met veel mensen gesproken, en ben maandag nog in Noordlaren geweest. Ook Stadsbeheer is op alle niveaus actief geweest. En de conclusie is dat we minder ver uit elkaar liggen dan gedacht.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Hoe kunnen we dit plan uit gaan voeren?”
Volgens Wijnja zit het verschil in het abstractieniveau van de nota: “Het gevoel leeft dat de korte lijntjes er niet zijn. Er wordt een kuil aangetroffen en de ene keer moeten bewoners zich hier melden, en de volgende keer daar. Ook het contact verloopt stroef. Maar is dat dan een reden om dit plan uit te stellen? Nee. De opdracht ligt hem in hoe we dit beheerplan samen uit kunnen gaan voeren. En daar hoort ook een werkwijze korte lijntjes bij. Daarnaast initiëren we een zandwegwandeling. Omdat de verscheidenheid aan zandwegen groot is, gaan we dit per gebied en per dorp doen.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “Er is verkeerd zand gebruikt”
Het zijn niet alleen de oppositiepartijen die kritisch zijn. Ook coalitiepartij GroenLinks erkent dat er fouten zijn gemaakt. Hans Sietsma: “De afgelopen jaren zijn er dingen niet goed gegaan. Er is bijvoorbeeld verkeerd zand aangebracht, terwijl wel het goede zand is besteld.” Dat kan op een vraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “Ik hoor u iets zeggen over verkeerd zand. Hoe zit dat?” Sietsma: “Ik heb dat technisch nagevraagd.” Heiner: “Dat heb ik ook gedaan, maar ik heb gehoord dat hetzelfde mengsel is gebruikt.” Sietsma: “Raadsleden moeten gewoon hun werk doen.” Heiner: “Ik heb mijn werk gedaan? Maar ik krijg een ander antwoord.”

Voorstellen van GroenLinks
Sietsma doet ook een aantal voorstellen in de richting van het gemeentebestuur: “Kunnen we boeren in het gebied de gelegenheid geven dat ze zelf bermen gaan onderhouden? Daarnaast is het zeer wenselijk dat we bewoners intensief betrekken bij de beheersregels. Waarbij het ook belangrijk is dat er korte lijntjes zijn naar het beheerteam. Ook lijkt het ons belangrijk dat we het beheer integraal maken, dat we het onderhoud van sloot tot sloot integraal aan gaan pakken.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Gebied toegankelijk houden voor auto’s”
Verschillende partijen pleiten er ook voor om het gebied niet langer toegankelijk te maken voor auto’s en motoren, en dat alleen nog bewoners over de zandwegen mogen rijden. Dat wil het gemeentebestuur niet. Wethouder De Wrede: “In eerste instantie willen we dat nog niet. Wel willen we een beroep doen op motorrijverenigingen en motorrijders om het gebied met respect te gaan behandelen. Wel sturen we aan op nieuwe wandelroutes. Dat deze routes beginnen in dorpskernen, zodat dit de plaatsen zijn waar auto’s geparkeerd worden, en niet meer in de bermen van de zandwegen. Afsluiten lijkt ons daarnaast niet een goed idee omdat we het gebied toegankelijk willen houden voor mindervaliden.”

Ambulances
Volgens het gemeentebestuur zijn er op dit moment geen problemen met de veiligheid. Er zijn contacten met Ambulancezorg Groningen, waaruit op dit moment geen risico’s aan de orde zijn gekomen. Op het voorstel van de VVD om samen te gaan werken met Tynaarlo doet de wethouder een toezegging, dat deze samenwerking het onderzoeken waard is. Ook de voorstellen van GroenLinks worden nader onderzocht.

Mariska Sloot: “Worden de teksten aangepast?”
Toch blijft bij Stadspartij 100% voor Groningen de schoen wringen. Sloot: “De wensen en bedenkingen worden meegegeven. Maar gaat de tekst in de stukken aangepast worden? Of blijft alles hetzelfde?” Wethouder Wijnja: “We zoeken naar een oplossing voor de problemen. Gaan we de teksten aanpassen? Nee. Wij denken dat het beheerplan belangrijker is, en dat daar ook die oplossing ligt. We geven de zorgen mee, en we gaan met de wensen en de bedenkingen aan de slag.”

Voor verschillende partijen is die toezegging niet voldoende. Onder andere D66, Partij voor het Noorden, CDA, Stadspartij en PvdA overwegen om met moties te komen.