Gemeente heeft geen invloed op behoud luchtalarm: “Zorgen geopolitieke situatie wel overgebracht”

De gemeente heeft geen rol in het kunnen behouden van het luchtalarm. Wel laat burgemeester Koen Schuiling (VVD) weten dat via de Veiligheidsregio Groningen de boodschap aan het kabinet is overgebracht dat er zorgen zijn rond de geopolitieke situatie.

De burgemeester reageerde op vragen van de PVV en VVD. Fractievoorzitter Kelly Blauw van de PVV: “Wij maken ons zorgen dat de demissionair minister van Justitie en Veiligheid het luchtalarm af wil schaffen en wil vervangen door NL-Alert. We weten van ouderen dat zij minder vaak gebruik maken van een smartphone, en dat ook niet iedereen zo’n apparaat heeft. De minister wil het luchtalarm vervangen vanwege een kostenoverweging. Is het zo dat kosten boven onze veiligheid staan?”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat gaat dit betekenen voor anderstaligen?”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “NL-Alert werkt niet vlekkeloos. Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om de problemen op te lossen tot het luchtalarm eind 2025 gaat verdwijnen?” Ook bij de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen leven zorgen. Amrut Sijbolts: “Wij delen de zorgen die de PVV uit over ouderen. Maar we zouden daar ook anderstaligen aan toe willen voegen. Hoe gaan we om met mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en straks wel NL-Alerts gaan ontvangen?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Belangrijk dat de wijze van alarmeren overal hetzelfde is”
De burgemeester is duidelijk: “Het huidige luchtalarmsysteem is in eigendom van het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid. In Nederland zijn er 4.300 luchtalarmpalen te vinden, die in beheer zijn van het NIPV. In onze provincie staan tweehonderd palen. Het is belangrijk dat de wijze van alarmering overal op dezelfde manier plaats gaat vinden. De minister heeft aangegeven dat ze oog heeft voor verschillende omstandigheden waar ze maatwerk wil gaan uitvoeren. Ze heeft het voorbeeld van de chemische industrie genoemd, maar ik kan me ook andere omstandigheden voorstellen. Ik weet alleen niet waar dit maatwerk toe gaat leiden. Als gemeente hebben we hier ook geen invloed op. Dit is een zaak van landelijk niveau.”

“Dekking in onze gemeente is goed”
Toch zijn er vanuit Groningen zorgen geuit. “Via de Veiligheidsregio Groningen hebben we laten weten of dit besluit nu gewenst is. Kijkend ook naar de geopolitieke situatie in de wereld. Dat argument hebben we ingebracht in de landelijke discussie. Mocht er definitief worden overgeschakeld op NL-Alert, dan is de dekking in de gemeente Groningen goed. NL-Alert is actief op alle verschillende telefoonnetwerken. Als je tegenwoordig een telefoon koopt dan is deze ook standaard ingesteld voor NL-Alert. In juni en in december wordt een testbericht gestuurd waarmee je kunt controleren of je telefoon goed is aangesloten. Via campagnes wordt er op gewezen hoe met de alerts om te gaan.”

Kwetsbaar
Liesbeth Spies, die voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, uitte vrijdagavond nog haar zorgen. Volgens haar is het niet slim, wanneer gekeken wordt naar de situatie in de wereld, om over te stappen op NL-Alert. Volgens Spies is een waarschuwingssysteem via telefoons kwetsbaarder voor aanvallen en hacks dan een luchtalarm.