Bijna 10 miljoen voor nieuwbouw Bisschop Bekkersschool

Het stadsbestuur trekt bijna 10 miljoen uit voor de nieuwbouw van de Bisschop Bekkersschool in Paddepoel.

Bij de school komt ook een multifunctionele gymzaal voor het bewegingsonderwijs en de voor- en naschoolse activiteiten. Die zaal wordt ook een belangrijke voorziening voor de wijk, om achterstanden te verkleinen. De aanbesteding voor de bouw zal op korte termijn plaatsvinden.

De vernieuwbouw gaat uit van 205 leerlingen, en heeft een totale oppervlakte van ruim 2.000 m2 . Er komen acht lokalen, een schakelklas en een doe-lokaal. Daarnaast wordt voorzien in leerpleinen, een ontmoetingsruimte met een centrale keukenvoorziening, ondersteunende ruimten, een groepsruimte voor kinderopvang (2-4 jarigen) en de multifunctionele gymzaal.