Twijfel bij plan om gangen en stegen te verfraaien: “Aan de bomen op de Grote Markt groeit geen geld”

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Als het aan verschillende fracties in de gemeenteraad ligt worden de stegen en gangen in de binnenstad flink verfraaid. Andere partijen zijn voorzichtiger. Zij willen zich beperken tot het veilig maken van de steegjes, omdat het geld de gemeente niet op de rug groeit.

Samenvatting:
In Groningen zijn er 389 gangen en stegen. Het gemeentebestuur wil daarvan zeventig gaan aanpakken. Hier is een bedrag van 1,5 miljoen euro mee gemoeid. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen gaat een groot deel van de kosten naar de voorbereiding. Om stegen aan te pakken zijn er veel gesprekken nodig. Bijvoorbeeld met ondernemers en eigenaren. Een deel van de stegen is namelijk niet in gemeentelijk eigendom maar wel openbaar toegankelijk. Wat de aanpak ook complex maakt zijn de verschillende disciplines die bij het project betrokken zijn, zoals erfgoed en klimaatadaptatie. De PvdA wil de zeventig gangen omtoveren in pareltjes, waarbij er als voorbeeld gekeken wordt naar de Papengang.
.
Volgens de PvdA durven nu veel mensen niet door de gangen en stegen te lopen omdat het er niet veilig is. Ook werkt het de criminaliteit in de hand. Om de steegjes om te toveren tot pareltjes, waar het prettig verblijven is, wil de PvdA de samenwerking zoeken met verschillende partijen en wil men zoeken naar cofinanciering. Andere politieke fracties zien de noodzaak om de situatie aan te pakken, maar willen zich beperken tot het veilig maken. Ietje Jacobs-Setz van de VVD vertelt dat er geen geld aan de bomen op de Grote Markt groeit. Daarnaast gaat er al veel geld naar de binnenstad, terwijl er in de gemeente meer onveilige gebieden zijn. De PvdA overweegt om een motie in te dienen waarbij de raad uitgedaagd wordt om mee te denken over de financiering.

Tekst gaat verder onder de foto:


Uit het rapport ‘Ondermijning in het Ommeland’, gemaakt door Edward van der Torre en Pieter Tops, blijkt dat de steegjes de criminaliteit in de hand werken. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

In onderstaande alinea’s een uitgebreid verslag van de commissievergadering:

Rico Tjepkema (PvdA): “Steegjes en gangen op de kaart zetten”
Rico Tjepkema van de PvdA vertelt dat er in 2022 een motie is ingediend om de gangen en stegen aan te pakken. “De steegjes liggen er nu guur bij. Je komt niet graag op die plekken. We zien ook dat deze plekken crimineel gedrag aantrekken. Wij denken na over een brede aanpak, waarbij we het resultaat naar een hoger niveau willen tillen. We kunnen bijvoorbeeld studenten van Academie Minerva hierbij betrekken om het mooi te maken, er kan een steegjesroute komen en we kunnen prijsvragen uitschrijven waarmee we de waarde van de gangen en steegjes op de kaart zetten. Om het te financieren kunnen we verschillende potjes aanspreken, kunnen we de samenwerking zoeken met ondernemers en eigenaren, en kunnen we kijken naar cofinanciering.”

Etkin Armut (CDA): “Kunst en groen zijn een mooie bijkomstigheid”
Het CDA gaat voor een deel in de plannen van de PvdA mee. Raadslid Etkin Armut: “De zorgen over veiligheid en ondermijning, die delen wij. Wat ons betreft krijgen de steegjes die de politie hoog op haar lijstje heeft staan ook prioriteit. Betere verlichting en het weghalen van afval is de basis. Overige zaken als kunst en groen zijn een mooie bijkomstigheid, maar we moeten ons realiseren dat er een gebrek is aan financiële middelen. Maar we zijn wel bereid om samen met de PvdA te kijken hoe we het naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Armut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “We moeten ook kijken naar andere delen van de gemeente”
Amrut Sijbolts, die fractievoorzitter is van Stadspartij 100% voor Groningen, is het eens met de woorden van Armut: “Het geld in onze gemeente raakt op, en toch komt de PvdA met een extra wensenlijstje. Het is goed om werk te maken van die gangen en stegen die de politie hoog op haar lijstje heeft staan.” Dat kan op een vraag rekenen van Rico Tjepkema: “Je pakt de stegen niet allemaal in één keer aan. Als je 1,5 miljoen euro spreidt over een langere periode, dan valt de investering toch wel mee?” Sijbolts: “We moeten ook kijken naar andere delen van onze gemeente waar ook ondermijning en criminaliteit plaatsvindt. Vroeger werkten we met het principe ‘schoon, heel en veilig’. Daar moeten we naar terug. Als we dat als basis gebruiken, dan komen de aanvullende punten van de PvdA er automatisch wel bij. We moeten ons goed realiseren dat het gevoel van onveiligheid zich niet alleen beperkt tot de binnenstad.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): Aan de bomen op de Grote Markt groeit geen geld”
Daar is Ietje Jacobs-Setz van de VVD het mee eens: “Met ‘schoon, heel en veilig’ heb je een heel goed basisniveau. Natuurlijk zou het mooi zijn dat we van de stegen hele mooie pareltjes kunnen maken, maar dat kost geld. En ik heb nog even gekeken, maar er groeit helaas geen geld aan de bomen op de Grote Markt.” Tjepkema: “Maar als je de steegjes naar een hoger niveau tilt, waar je bijvoorbeeld activiteiten organiseert, een kiosk plaatst, dan ga je toch de criminaliteit beheersen?” Jacobs-Setz: “Dat is de woordendiscussie die we nu hebben. U wilt ze mooi maken, wij willen ze veilig maken. Als we een bouwlamp in een steeg plaatsen, dan maak je het al veilig. Maar u wilt veel meer doen. En ik sla het een beetje plat door te zeggen dat een bouwlamp goedkoper is, maar dat raakt wel de essentie. U wilt de mooiste verblijfplaats, terwijl we als gemeente denk ik andere prioriteiten hebben.”

Alexandra Matz (ChristenUnie): “Hall of Fame waar legaal graffiti mag worden aangebracht”
De ChristenUnie, D66 en Student & Stad zien echter wel iets in het verfraaien van de steegjes. Alexandra Matz van de ChristenUnie: “Als je een straat aanpakt, dan kun je aangrenzende steegjes in de werkzaamheden meenemen. Je kunt dat combineren. Bij de projecten kun je ondernemers en omwonenden betrekken. Wij zijn voorstander van mooie muurschilderingen. Wat ons betreft komt er een Hall of Fame, waarbij er legaal graffiti mag worden aangebracht in bepaalde gebieden. Tegelijkertijd vinden wij wel dat er behoefte is aan duidelijkheid: welke steegjes pakken we aan? En we moeten ook kijken naar andere delen van de gemeente waar het onveilig is.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Kijken naar de prioritering van de politie”
Maria Martinez Doubiani van D66: “Een tijdje geleden heb ik meegelopen met de politie tijdens een ondermijningswandeling door de binnenstad. De verloedering en verwaarlozing, die je ook bij sommige particuliere gebouwen ziet, die draagt niet bij aan de sociale veiligheid. Wij zijn de partij voor een bruisende en culturele binnenstad. Daarom denken wij graag mee bij het verfraaien van de stegen, en daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar de prioritering van de politie.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Omwonenden bij het plan betrekken”
Mirte Goodijk is fractievoorzitter van Student & Stad: “Prachtige gangen die deel uitmaken van ons erfgoed zijn ernstig verwaarloosd. Het is belangrijk dat we dit gaan herstellen. Het is heel goed om te zoeken naar mogelijkheden hoe we de binnenstad aantrekkelijk kunnen maken. Studenten van de Academie Minerva kunnen een rol krijgen bij het opwaarderen. De Papengang is een heel mooi voorbeeld. Wat mij betreft dient deze gang ook als inspiratie. Ik begrijp heel goed dat we niet alles aan kunnen pakken, maar een ambitieladder zou prettig zijn. Daarnaast kunnen we omwonenden bij dit plan betrekken. Veel panden zijn in particulier bezit. Als we eigenaren aanzetten om graffiti te verwijderen, of een nieuw likje verf aan te brengen, dan zou dat al een mooie stap zijn.”

Hans de Waard (SP): “Financieel is het een zware tijd”
De SP is sceptisch. Raadslid Hans de Waard: “Gangen verdienen de aandacht en hebben grote potentie. Maar tegelijkertijd heeft onze stad ook rafelranden nodig. We moeten niet alles aanharken. Zonder donker geen licht. Het zijn plekken die karakter geven. Waarbij we echter niet moeten vergeten dat het financieel een zware tijd is voor de gemeente.” Wat de SP betreft staat de veiligheid voorop. “Het ook mooi maken kan hand in hand gaan. Maar het geld groeit inderdaad niet aan de boom. Waarbij we ook moeten constateren dat er al veel geld naar de binnenstad gaat.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Niet de portemonnee trekken om het mooi te maken”
Dat vindt ook GroenLinks. Elte Hillekens: “Mijn partij wil niet de portemonnee gaan trekken om het mooi te maken. Wel willen we mee denken over alternatieve financieringsvormen. Daarnaast vinden we het goed om het opwaarderen te koppelen aan bestaande projecten, waarbij we wel beren op de weg zien, omdat er bij deze processen heel veel gesprekken gevoerd zullen moeten worden. Dus ja, we zien de noodzaak, maar we moeten keuzes maken. Ik ben niet tegen investeren, maar kijk je naar de veiligheid, dan kan verlichting op dat vlak al veel doen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Adviezen neem ik graag ter harte”
Wethouder Van Niejenhuis is helder. Hij geeft aan dat de financiële middelen beperkt zijn. “Spreken van een aanpak is dan ook niet goed, omdat je bij een plan van aanpak bijvoorbeeld mensen en middelen beschikbaar moet stellen. Maar er zijn vandaag wel hele mooie adviezen op tafel gelegd, die ik graag ter harte neem. Als we aan de slag gaan met een gang of steeg, zijn er dan samenwerkingspartners te vinden? Kunnen we andere financieringsmogelijkheden aanboren? Dat kunnen we per gang bekijken. Een eventueel uitgewerkt dekkingsvoorstel kan behandeld worden tijdens de voorjaarsbegroting.”

Voor de PvdA is het antwoord van de wethouder echter niet concreet genoeg. Zij overwegen om een motie in te dienen waarbij opgeroepen wordt om mee te denken over financieringsmogelijkheden voor het verfraaien van de gangen. Deze motie zal bij de eerstvolgende raadsvergadering behandeld worden.