Oproep aan informateur: zorg voor rust in de ouderenzorg

nieuws
foto: TK_Presse / Flickr.com

Geef de ouderenzorg de komende vier jaar rust op financieel vlak, door de kortingen van het vierde kabinet Rutte terug te draaien. Die oproep doen 27 noordelijke instellingen voor ouderenzorg aan informateur Plasterk.

Ga door met de ingezette transitie van de ouderenzorg, is het advies aan Plasterk en aan de partijen die in gesprek zijn over een nieuwe coalitie. Maar geef de sector de komende vier jaar ook rust op financieel vlak, door niet alleen die kortingen terug te draaien, maar ook de sterk gestegen lonen en andere kosten te compenseren.

“De zorg staat onder enorme druk, we maken ons grote zorgen”, aldus de ouderenzorginstellingen in hun oproep. “We willen de transitie maken naar meer combinaties van zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten en dorps-/ buurtgenoten. Die ontwikkeling wordt ons heel moeilijk gemaakt door financiële kortingen. Bovendien vertrekken daardoor medewerkers uit onze sector, terwijl de druk op de arbeidsmarkt steeds groter wordt”.

In de brief reageren de ouderenzorgorganisaties ook op plannen om de verzorgingshuizen weer in ere te herstellen. De organisaties geloven daar niet in. “Een goede balans tussen zorg in huizen en zorg thuis is de oplossing, niet het terugverlangen naar de oplossingen die we van vroeger kennen.” Alleen investeren in steen en uitbreiden van het aantal ‘bedden’ werkt niet, omdat er straks gewoonweg onvoldoende medewerkers zijn om de zorg te leveren.

De organisaties verwachten van de overheid dat zij mensen actief informeert over de uitdagingen waar ons land voor staat als het om vergrijzing gaat. “Dat raakt iedereen. We hebben een minister van ouderenzorg nodig die de transitie goed kan begeleiden”.