Discussie of boa’s keppeltjes mogen dragen zorgt voor tweespalt in raad: “Welk probleem lossen we op?”

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Mogen boa’s in de gemeente Groningen hoofddoeken en keppeltjes dragen als ze aan het werk zijn? Ja, zegt een deel van de raad, die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Nee, zegt een ander deel van de fracties die zich grote zorgen maken over de veiligheid van de boa’s.

“Dit is een hele lastige en zwaarwegende discussie”, zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD) aan het einde van de vergadering. “Er zijn vanavond heel veel dingen gezegd. Dingen die ik uit moet zoeken, die ik uit elkaar moet rafelen, voor ik daar op kan reageren. De wereld staat niet in de fik als we er voor kiezen om dit onderwerp volgende maand verder op te gaan pakken.” Het is de conclusie van een bewogen vergadering op het Stadhuis.

Keppeltje en hoofddoek
Want waar gaat het over? Vorig jaar zomer hebben Student & Stad, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks een motie ingediend waarmee het mogelijk wordt dat boa’s een keppeltje of hoofddoek kunnen dragen als ze dat willen. Nu is dat nog verboden. Onlangs werd er in Den Haag nog besloten dat zo’n uitzondering er voor agenten niet komt. In verschillende steden, waaronder Utrecht, wordt nagedacht om dit voor boa’s wel mogelijk te maken.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Uiterlijke kenmerken kunnen zorgen voor meer agressie richting boa’s”
De fractie van Partij voor het Noorden heeft haar standpunt nog niet bepaald, maar lijkt tegenstander. Leendert van der Laan: “Mijn partij hecht veel waarde aan de vrijheid van godsdienst en onderwijs, maar ook aan scheiding tussen kerk en staat en synagoge. Wij vinden dat ambtsdragers, die een uniform dragen tijdens werktijd, niet moeten gaan polariseren door een persoonlijke mening uit te dragen. We zijn ook bang dat als we dit toestaan, we op een glijdend vak terecht komen. Dat we straks nog veel meer moeten toestaan. Als we ons realiseren dat boa’s nu al niet veilig hun werk kunnen doen. Dat ze te maken krijgen met scheldpartijen, met vrouwonvriendelijk gedrag. Dan kunnen uiterlijke kenmerken dat verder versterken. Wij zijn bang voor een verdere verharding van de maatschappij.”

“Is dit voorstel bedoeld om de achterban van sommige partijen tevreden te houden?”
Van der Laan vraagt zich af welk probleem nu precies wordt opgelost: “Of is het meer een politiek statement van bepaalde partijen om hun achterban tevreden te houden? Wij kunnen de progressiviteit in dit voorstel niet ontdekken. Hoofddoeken zijn in sommige landen het toonbeeld van onderdrukking van vrouwen. Met deze motie draaien we de tijd terug. Wij zijn een progressieve partij, en we kunnen daarom hier niet aan mee werken.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Welk probleem lossen we op?”
De PVV, de Stadspartij 100% voor Groningen, de SP en ook de VVD sluiten zich daar bij aan. Ietje Jacobs-Setz van laatstgenoemde partij: “Mijn partij hecht altijd erg aan de mening van experts. Op dit moment zijn er niet de signalen dat een verbod op het dragen van uitingen belemmerend werkt. Mijn fractie snapt dat mensen zichzelf willen zijn. Maar als je bij een sollicitatie duidelijk maakt wat er wel, en wat er niet kan: welk probleem lossen we dan op?” Tijdens een eerdere sessie werd duidelijk dat boa’s, maar ook koepelorganisaties, fel tegen het dragen van religieuze uitingen zijn.

Kelly Blauw (PVV): “Een uniform hoort neutraal te zijn”
Kelly Blauw van de PVV vindt dat dit onderwerp een Rijksaangelegenheid is: “Als je een keppeltje gaat dragen, dan is het een religieuze uiting van ideologie gemengd met gezag. Terwijl een uniform neutraal hoort te zijn. Een uniform moet anonimiteit uitstralen.” Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen geeft aan dat Groningse boa’s vorig jaar gemiddeld vaker dan in andere steden te maken kregen met geweld. “En waar leggen we de grens? Wat als je aanhanger bent van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster? Komen we dan boa’s tegen met een vergiet op hun hoofd?”

Etkin Armut (CDA): “Gaan we nu zwichten voor polarisatie?”
De andere fracties, die de inclusiviteit wel zien zitten, begrijpen de zorgen, maar kijken er anders tegen aan. Etkin Armut van het CDA: “Bij de andere partijen proef ik veel angst. Men is bang dat het leidt tot meer agressie jegens boa’s. Ja, we leven in een gepolariseerde samenleving. Maar moeten we dan maar zwichten voor polarisatie? Moeten we het dan maar niet doen? Dat is toch de omgekeerde wereld? Een boa legt een eed af. Volgt een opleiding. Degene is onpartijdig en objectief. Of je nu wel of geen keppel draagt, je hebt je te houden aan de grondwet.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “In Zweden en het Verenigd Koninkrijk is het heel normaal om als agent een tulband te dragen”
Karoline de Groot van Student & Stad is het daar mee eens: “De manier hoe je als boa handelt komt vanuit je gedrag en uit de manier van denken. Niet vanuit de kleding. Verschillende steden gingen ons al voor. Nu zijn wij aan de beurt.” D66 is het daar mee eens. Deze partij denkt dat als de kledingvoorschriften aangepast worden, het ook makkelijk wordt om mensen toe te laten als boa, die volgens de huidige voorschriften nu niet aan het werk kunnen. Jim Lo-A-Njoe: “In verschillende landen mogen agenten een keppeltje of tulband dragen. In Zweden bijvoorbeeld. En in het Verenigd Koninkrijk. Daar zorgt het niet voor meer agressie.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “We willen een inclusieve werkgever zijn”
Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Mijn partij vindt het belangrijk dat je jezelf moet kunnen zijn in onze gemeente. We zijn het met Student & Stad eens dat neutraliteit van een boa een eigenschap is. Het is niet iets wat je uit- of aantrekt. Welk probleem we vandaag oplossen? Er hoeft niet altijd een probleem voor te liggen. Het is een visie op onze maatschappij waar we voor moeten staan. Waarbij we als gemeente een inclusieve werkgever zijn. Een stap op weg naar een ideale wereld.”

Joren van Veen (PvdA): “Mensen in een politie-uniform mogen geen hoofddoek dragen”
De PvdA is een partij die duidelijk twijfelt. De partij vindt dat een uniform neutraal hoort te zijn. Dat kerk en staat gescheiden zijn. Maar de partij wil ook een inclusieve gemeente zijn. Joren van Veen: “Het veiligheidsvraagstuk, dat al even benoemd werd, speelt voor ons ook mee. Maar ook de discussie over politie-uniformen. Mensen die zo’n uniform dragen mogen niet een hoofddoek dragen, zo is onlangs besloten. Voor ons is het een lastig onderwerp. Wij hebben nog niet een definitief standpunt ingenomen.”

Duidelijk is dat er volgende week nog niet over het onderwerp gestemd gaat worden. De burgemeester heeft tijd nodig om met een goede reactie te komen. De Agendacommissie gaat op zoek naar een nieuwe datum wanneer het onderwerp verder behandeld kan worden.