Boswachters gaan de komende tijd vaker actie voeren: “Het is één voor twaalf voor de natuur”

nieuws
Boswachter Bart Zwiers overhandigt het manifest aan Rob Jetten van D66. Foto: Natuurmonumenten

Er zullen de komende tijd vaker acties georganiseerd worden door boswachters. Volgens Natuurmonumenten is het nu echt tijd om voor de natuur te gaan zorgen, omdat het anders te laat is.

“Ik kijk terug op een hele geslaagde dag gisteren”, vertelt boswachter Bart Zwiers uit Groningen. “We zijn gisterochtend heel vroeg, met de trein, naar Den Haag gereisd. Voor het gebouw van de Tweede kamer hebben zich uiteindelijk tweehonderd collega’s verzameld. Een aantal boswachters is naar binnen gegaan, om in de foyer met Kamerleden in gesprek te gaan. Wij hebben ons buiten laten horen.” Bij de actie werd een manifest overhandigd aan de politici. In het manifest staan concrete acties voor natuurherstel.

“Gevoel van urgentie ontbreekt”
Volgens Zwiers wordt het tijd om nu echt wat te gaan doen voor de natuur. “Het gevoel van urgentie ontbreekt. Terwijl de wetenschappelijke basis er ligt. We moeten wat gaan doen om de natuur in de benen te houden. Maar in de actuele politieke discussie wordt natuur teruggebracht tot iets op wat je op zondagmiddag bezoekt, waar je een wandeling maakt, en that’s it. Terwijl de inwoners er anders over denken.” Zwiers vertelt dat hij samen met collega’s een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan onder de Nederlandse bevolking. Daaruit blijkt dat zo’n 86 procent van de Nederlanders wil dat de overheid beter voor de natuur gaat zorgen.

Tekst gaat verder onder de foto:


Fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie stopt een beterschapskaartje in een postbus. Foto: Natuurmonumenten

“Door vergrassing is er van de heide niks meer over”
Op de actie kun je kritiek hebben, want ogenschijnlijk lijkt het prima te gaan met de natuur. De bladeren vallen van de bomen, en dieren maken zich op voor de komende winter. “Veranderingen beginnen altijd heel klein. Maar ze zijn uiteindelijk wel onomkeerbaar. Kijk bijvoorbeeld naar het gebied Vijftig Bunder, bij Noordlaren, dat we beheren. Dat was ooit een bloeiend heideveld. Daar is niks meer van over. Door de veelheid aan stikstof heeft de vergrassing daar ingezet. De vergrassing heeft de heide verdrukt. En hoe erg is dat dan? Nou, bepaalde insecten komen op de heide af. Dus de heide verdwijnt, de insecten verdwijnen, maar ook alles wat daar aan vastgekoppeld zit. Een ecosysteem verdwijnt, en wat weg is, dat komt niet terug.”

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren): “Je kunt Nederlanders niet op één zetten als je de natuur gaat vernietigen”
Verschillende politici zijn vrijdag in gesprek gegaan met de boswachters. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren: “Wij kunnen niet zonder de natuur. Als er één ding nodig is, zeker na deze verkiezingsuitslag, is dat we iedere dag de stem van de natuur vertolken. Iedere dag vechten voor die laatste snippers groen. Voor herstel van onze kwetsbare natuurgebieden. Je kan Nederlanders wel op één willen zetten, maar dat geldt niet als je de natuur vernietigt. Want dan zet je de kinderen niet meer op één, dan zet je toekomstige generaties niet meer op één, dan zet je de boeren niet meer op één. We hebben alles te danken aan de natuur en alles hangt af van een gezonde natuur.”

Mirjam Bikker (ChristenUnie): “Hoe gaan we als mensen om met de natuur?”
Mirjam Bikker is de fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Boswachters, enorm bedankt dat jullie op zoveel plekken laten zien hoe jullie voor de natuur zorgen. Maar ook laten zien hoe de natuur onder druk staat. Het is een opgave voor iedereen in de Tweede Kamer, ook als er een nieuw kabinet geformeerd wordt. Juist dan hebben we te werken aan de toekomst van ons land. Dat gaat over hoe we met mensen omgaan, maar juist ook hoe mensen met de natuur omgaan. Want groen moet je toch echt samen doen.”

Tekst gaat verder onder de foto:


Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) neemt het manifest in ontvangst. Foto: Natuurmonumenten

Rob Jetten (D66): “Als je met een boswachter op pad gaat dan zie je pas hoe slecht het met de natuur gaat”
Rob Jetten van D66: “Als je met de boswachter op pad bent, en je krijgt de uitleg en informatie, dan gaan je ogen pas echt open hoe slecht het gaat met de natuur. En dat we veel meer natuur nodig hebben en veel meer we in natuur moeten investeren. Zodat iedereen kan genieten van de natuur en van die biodiversiteit. Ik ga me met onze nieuwe fractie vol inzetten dat we, welk kabinet er ook komt, de natuur de aandacht te geven die ze verdient.”

Bart Zwiers (Natuurmonumenten): “Het is één voor twaalf”
Terug naar Zwiers: “Het is niet langer vijf voor twaalf, maar het is één voor twaalf. Er is nog een kans dat we onze natuur veerkrachtig maken, maar dan moeten we deze kans nu wel grijpen. Anders is het te laat. En we moeten ons realiseren dat wat verdwijnt, ook echt verdwenen is. En realiseer je ook dat natuur zich niet tot die wandeling op zondagmiddag beperkt. Het water uit de kraan, de stoel en de tafel in je woonkamer, die van hout zijn. Het zijn natuurproducten. We hebben de natuur echt nodig om te kunnen zijn wie we zijn.”

Nieuwe acties”
Er wordt nagedacht over nieuwe vervolgacties. “Dit was een actie van Natuurmonumenten. De afgelopen periode hebben we ook contact gezocht met andere natuurorganisaties, als Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap. Zij konden, vanwege de korte voorbereiding, niet aanwezig zijn, maar steunen de actie volop. Zij zullen ook betrokken worden bij nieuwe acties.”