Wethouder houdt kaken stijf op elkaar over tekorten Forum: “Gesprekken lopen nog”

De gemeenteraad heeft woensdag geen duidelijkheid gekregen op de vraag of de gemeente Forum Groningen uit de brand gaat helpen. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur liet weten dat de gesprekken hierover nog gevoerd worden.

De wethouder reageerde daarmee op vragen die gesteld waren door de fracties van de PVV, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen. Dennis Ram van de PVV: “Het Forum verwacht een tekort van meer dan een miljoen euro. Wij maken ons grote zorgen, ook omdat wij verwachten dat de tekorten langjarig zullen zijn. De energieprijzen, en de ontwikkeling van de loonkosten, zullen ook de komende jaren aan de orde zijn. En dan moet mij toch van het hart dat we hier als fractie in 2011, bij de bouw van het Forum, voor gewaarschuwd hebben. Ik wil graag weten of de gemeente het Forum nu gaat steunen, en hoeveel miljoenen we uit de kast halen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Als ik over de afdelingen loop dan zie ik dat er weinig geld wordt verdiend”
Voor de wethouder kan reageren komt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD met een tegenvraag: “Dat u in 2011 hier voor waarschuwde, dat staat mij ook nog helder bij. U vraagt nu aan het College om een oplossing, maar heeft u zelf ook nagedacht hoe we dit kunnen oplossen? Als ik zelf door het Forum loop, en dat doe ik regelmatig, dan zie ik dat er op de verschillende verdiepingen weinig geld wordt verdiend.”

Dennis Ram: “Het experiment werkt niet”
Ram: “Ik denk dat het Forum zich veel meer moet gaan toeleggen op het aanbieden van commerciële activiteiten. Als je naar de jaarrekening van 2022 kijkt, dan was de prognose dat men 5,5 miljoen euro winst zou gaan maken. Er is slechts 4,1 miljoen euro opgehaald. Dat is een tekort van 1,5 miljoen euro. Het Forum in de huidige situatie draait nu ongeveer vier jaar. En we moeten constateren dat het experiment, zoals we dat zijn aangegaan, niet werkt. En het lijkt mij niet zinvol dat wij langjarig miljoenen gaan bijplussen voor een experiment dat niet levensvatbaar is. Dus je zult na moeten denken over een andere bestemming, en een meer commerciële invulling.”

Jalt de Haan (CDA): “Hoe kijkt de wethouder naar het dreigement om filialen te sluiten?”
Jalt de Haan van het CDA: “Ik wil mij aansluiten bij de zorgen die de andere fracties uiten. Maar ik heb ook een andere vraag. De directeur van het Forum liet afgelopen dagen weten dat hij een reservepot, met daarin 2,4 miljoen euro, niet aan wil gaan wenden. Dit omdat er een reserve moet zijn bij een volgende tegenvaller. Hoe kijkt het gemeentebestuur hier naar? En daarnaast kwam de directeur met een soort dreigement, waarbij er gezegd werd dat als er niet bijgeplust wordt, dat er dan maar vijf filialen in de wijken en dorpen moeten gaan sluiten. Hoe kijkt de wethouder hier naar?”

Dennis Ram: “We moeten de bibliotheek uit het Forum halen”
Hans de Waard van de SP: “De filialen in de wijken en dorpen zitten in sommige gevallen in oudere gebouwen die nog niet geïsoleerd en verduurzaamd zijn. Kunnen we daar ook winst behalen?” Ram: “Het is een cruciale fout geweest om de bibliotheek in het Forum op te nemen. Het Forum is verantwoordelijk voor de backoffice voor de hele provincie. Dat is een weeffout. We moeten de bibliotheek uit het Forum halen. En met de subsidies die we de afgelopen jaren hierin gestopt hebben, hadden we allang alle gebouwen kunnen verduurzamen.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Aantal abonnementen is explosief toegenomen”
Rozemarijn Gierkink van de PvdA is het hier niet mee eens: “U hebt het over een weeffout, maar sinds de bibliotheek in het Forum zit is er sprake van een explosieve toename van het aantal bibliotheek-abonnementen. Bibliotheken zijn belangrijk. Hoe kijkt de PVV naar het belang van een bieb in het Forum? Wordt de bibliotheek niet tekort gedaan als het weg wordt gehaald?” Ram: “Het voortbestaan van de bibliotheek is belangrijk. Wat wij willen is dat een bibliotheek niet in gevaar komt als er een hoge energierekening binnen komt. En dat is nu precies het probleem. Door deze constructie loopt de bibliotheek gevaar. En daar bewijs je laaggeletterden geen dienst mee.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “We voeren op dit moment gesprekken met het Forum”
Wethouder De Wrede is voorzichtig in haar antwoord: “Stijgende lasten zijn actueel, en die spelen overal. Met het Forum voeren wij daar op dit moment gesprekken over. Die gesprekken lopen nog, en wat ik kan zeggen is dat die gesprekken ook goed verlopen. Later deze maand wordt u per brief geïnformeerd over de voortgang. Als gemeente zijn we op de hoogte van de tekorten. We zijn op dit moment deze incidentele en structurele tekorten in kaart aan het brengen. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat het Forum in een rare tijd, in de coronaperiode, is gestart. In de vragen wordt ook gevraagd naar de tweekoppige directie van het Forum. Dat is gebruikelijk bij instanties van dit kaliber. Dat zie je ook bij Spot en het Groninger Museum.”

“Maken van winst is onderdeel van de gesprekken”
Toch zijn niet alle partijen met dat antwoord tevreden. Jacobs-Setz van de VVD: “Ik vroeg zojuist of we ook met het Forum in gesprek kunnen gaan om op meer verdiepingen geld te gaan verdienen. En u zegt dat er ook op andere plekken in de gemeente instanties zijn die te maken hebben met tekorten. Gaan we met iedereen in gesprek?” De Wrede: “We gaan met iedereen in gesprek, en of we helpen is afhankelijk van de regels waar instellingen onder vallen. Op uw andere vraag: het maken van winst is onderdeel van de gesprekken die we nu voeren.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het is mij niet duidelijk”
Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het is mij niet helemaal duidelijk. Gaat u het Forum nu structureel helpen? En dus ook structureel financieren? In de eerste zinnen van uw antwoord vertelde u dat u gesprekken voeren om het Forum te compenseren. Compenseren is een vorm van financieren. En als u dit vaker gaat doen, dan is het structureel.” De Wrede: “In de begroting financieren wij het Forum structureel. In het kader van corona hebben wij veel instellingen ook gecompenseerd voor de tekorten waar zij mee te maken hadden. En wat we voor het Forum kunnen betekenen, wat ik al zei, die gesprekken lopen nog. Dat is nog niet afgerond.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “U kunt toch wel aangeven wat de criteria zijn?”
Het antwoord leidt tot ontevredenheid bij de Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Maar de wethouder kan toch wel aangeven wat de criteria zijn van deze gesprekken? Met welke intenties ga je dit gesprek in? Wat staat er op papier?” De Wrede: “In de loop van oktober hoort u meer.” Van der Laan: “Maar dat is achteraf.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “We zijn niet van plan om filialen te sluiten”
Ook de fractie van het CDA is ontevreden. De Haan: “Ik heb zojuist een aantal duidelijke vragen gesteld, waar geen antwoord op gegeven wordt. Hoe kijkt de wethouder naar de uitspraken die in de media zijn gedaan? Vindt de wethouder dat de reservepot aangesproken mag worden? En kunnen filialen in de dorpen gesloten worden?” De Wrede: “We zijn zeker niet van plan om filialen te sluiten. En de reservepot, ook dat is onderdeel van de gesprekken die wij nu voeren.”

“Ik ga u later deze maand informeren”
Ram: “Maar wat betekent dit nu precies? Staat het Forum nu onder verscherpt financieel toezicht? Is er sprake van een escalatieladder?” De Wrede: “Daar is geen sprake van. Er is geen verscherpt toezicht, en ook geen escalatieladder. Later deze maand hoop ik u meer informatie te kunnen geven wat we voor het Forum kunnen betekenen.”