Stad houdt investeringen opnieuw tegen het licht

De gemeente stevent over drie jaar af op een tekort van 44 miljoen euro per jaar.

Het tekort ontstaat doordat het rijk bezuinigd op het gemeentefonds. De stadsbestuur blijft in gesprek met het rijk om het gemeentefonds te vergroten en wil proberen meer geld uit Europa te krijgen. Ze wil anders afschrijven op investeringen, investeerders aantrekken en andere gemeentes of de provincie te laten meefinancieren. De stad gaat de komende 10 jaar voor drie miljard investeren. Van een lange lijst met investeringen in de toekomst zijn er vier projecten nader bekeken. Martiniplaza het museum aan de Der A en het sportcentrum Kardinge en uiteraard het nieuwe muziekcentrum ten zuiden van het station,

De stad kan om veel investeringen niet heen.